Про проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН № 1461 від 11.12.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1461 від 11 грудня 2014 року

Про проведення конкурсного відбору
оригінал-макетів підручників для
учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів", від 20 квітня 2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", від 23 листопада 2011 р. № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти", наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2014 р. № 1149 "Про затвердження Положення про конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 р. за № 1359/26136, та з метою забезпечення учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів новим поколінням підручників, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Конкурс) з 18 грудня 2014 року.

2. Затвердити, як такі що додаються:

 • перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс (додаток 1);
 • перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс (додаток 2);
 • зразок оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета загальноосвітніми навчальними закладами (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.):

3.1. подати на затвердження до 26 грудня 2014 року наказом Міністерства освіти і науки України склад експертів з кожного навчального предмета для 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів та склад Апеляційної комісії Конкурсу.

3.2. до 29 грудня 2014 року затвердити:

 • інструктивно-методичні матеріали для проведення методичної експертизи оригінал-макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс;
 • інструктивно-методичні матеріали для узагальнення конкурсною комісією Конкурсу результатів експертизи оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, переданих експертами, і визначення підручників, оригінал-макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Національною академією наук України (Патон Б. Є., за згодою) до 29 грудня 2014 року забезпечити розроблення і затвердження інструктивно-методичних матеріалів для проведення наукової експертизи оригінал-макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс.

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) до 29 грудня 2014 року забезпечити розроблення і затвердження інструктивно-методичних матеріалів для проведення психолого-педагогічної експертизи оригінал-макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити:

6.1. до 18 грудня 2014 року формування за пропозиціями Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, органів управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, громадських організацій списків експертів з кожного навчального предмета;

6.2. до 23 грудня 2014 року формування складу експертів з кожного навчального предмета методом «випадкових чисел» (жеребкування);

6.3. до 29 грудня 2014 року:

 • розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію зразків оформлення експертних висновків та результатів відбору оригінал-макетів підручників загальноосвітніми навчальними закладами;
 • розроблення та розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів щодо оформлення та передачі результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета;

6.4. з 18 грудня 2014 року до 1800 19 січня 2015 року приймання, реєстрацію, перевірку комплектів конкурсних матеріалів та технічної справності електронного диска або флеш-пам'яті з електронною версією оригінал-макета підручника.

Конкурсні матеріали учасники Конкурсу надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ, тел./факс (044) 248-21-61, електронна адреса: korikursmon2014@gmail.com;

6.5. до 26 січня 2015 року розміщення на офіційному веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію електронних версій оригінал-макетів підручників, поданих на Конкурс;

6.6. з 27 січня по 20 лютого 2015 року організацію експертизи електронних версій оригінал-макетів підручників експертами;

6.7. 27 лютого 2015 року видалення з офіційного веб-сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію електронних версій оригінал-макетів підручників, які не братимуть участь у II етапі Конкурсу;

6.8. з 02 по 20 березня 2015 року ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу, для відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, який вивчається в цьому навчальному закладі;

6.9. передачу голові конкурсної комісії Конкурсу:

 • 24 лютого 2015 року експертних висновків 'на оригінал-макети підручників, поданих на Конкурс; 24 березня 2015 року:
 • результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами;
 • засвідчених нотаріально результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

6.10. оголошення висновків конкурсної комісії Конкурсу:

 • 27 лютого 2015 року щодо пропозицій про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" підручникам, оригінал-макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу;
 • 27 березня 2015 року щодо узагальнених результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами та оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії, і пропозицій щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

6.11. з 30 березня по 03 квітня 2015 року видачу учасникам Конкурсу матеріалів експертизи (витяги з протоколів засідань Конкурсної комісії, копії експертних висновків) на подані ними оригінал-макети підручників;

6.12. з 06 по 10 квітня 2015 року прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу.

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ;

6.13. до 23 квітня 2015 року підготовку узагальнених матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки України щодо:

 • надання підручникам для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України";
 • затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

6.14. своєчасне оприлюднення на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти наказів Міністерства освіти і науки України, інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу.

7. Експертам:

7.1. з 27 січня по 20 лютого 2015 року здійснити експертизу електронних версій оригінал-макетів підручників, поданих на Конкурс;

7.2. до 23 лютого 2015 року передати свої експертні висновки на папері до інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ) та в електронному вигляді (роТ-формат) на електронну адресу korLk.ursmon.2014@gmail.com.

8. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти сприяти ознайомленню загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу.

9. Загальноосвітнім навчальним закладам:

9.1. з 02 по 20 березня 2015 року ознайомитися з електронними версіями оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;

9.2. до 20 березня 2015 року передати результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета згідно з формою, наведеною у додатку 3, на папері до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ,, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (раТ-формат) на електронну адресу konkursmon.2014@gmail.com;

9.3. до 20 березня 2015 року оформити результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кбжного навчального предмета на Репозитарії.

10.  Конкурсній комісії Конкурсу:

10.1. на І етапі Конкурсу з 24 по 26 лютого 2015 року перевірити правильність оформлення експертних висновків, узагальнити результати експертизи оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані експертами, та надати пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам, оригінал-макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу;

10.2. на II етапі Конкурсу з 24 по 26 березня 2015 року:

 • узагальнити результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами системи загальної середньої освіти та засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;
 • надати пропозиції щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

10.3. передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:

26 лютого 2015 року експертні висновки на оригінал-макети підручників та протокол засідання конкурсної комісії на І етапі Конкурсу;

26 березня 2015 року узагальнені результати відбору оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, передані навчальними закладами системи загальної середньої освіти, та засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії та протокол засідання конкурсної комісії на II етапі Конкурсу.

11. Апеляційній комісії Конкурсу:

11.1. з 14 по 16 квітня 2015 року розглянути апеляції учасників з приводу дотримання процедури його проведення конкурсу;

11.2. до 17 квітня 2015 року передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти протокол засідання апеляційної комісії;

11.3. до 21 квітня 2015 року рішення апеляційної комісії довести листами до відома учасників, які подавали апеляції.

12. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Громадською спілкою «Центр освітніх комунікацій» (Будний Б. Є., за згодою) провести вебінари для загальноосвітніх навчальних закладів щодо процедури оформлення та передачі результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета;

13. Громадській спілці "Центр освітніх комунікацій" (Будний Б. Є., за згодою):

13.1. до 26 січня 2015 року розмістити на Репозитарії електронні версії оригінал-макетів підручників, поданих на Конкурс;

13.2. з 02 до 20 березня 2015 року забезпечити оформлення загальноосвітніми навчальними закладами результатів відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета на Репозитарії;

13.3. 23 березня 2015 року передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

13.4. своєчасне оприлюднення на Репозитарії інструктивно-методичних матеріалів, експертних висновків та інших документів щодо проведення Конкурсу.

14. Визнати такими, що втратили чинність:

 • накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1063 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів" та від 02 серпня 2012 року № 876 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів";
 • рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2013 року (протокол № 1/5-19) "Про підсумки II етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів".

15. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністр       С. М. Квіт

Освіта.ua
11.12.2014

Популярні новини
Співпраця як ключ до учнівської успішності: що говорять дані PISA Співпраця дає шанс кожному учневі розвинути цілий спектр важливих навичок і бути успішним у навчанні й житті
У МОН розробили новий порядок проведення аудиту шкіл МОН має намір внести зміни до Порядку проведення аудиту закладів середньої освіти
МОН прагне розвивати громадянську освіту, - Шкарлет Міносвіти має на меті популяризувати середовищну модель громадянської освіти
У 50 містах і районах школи будуть закриті до 8 листопада З 26 жовтня в Україні діятиме новий розподіл регіонів за рівнями епідемічної небезпеки
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!