Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс "Найкращий учитель української мови за кордоном"

Наказ МОН № 764 від 27.06.14 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 764 від 27 червня 2014 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 липня 2014 р. за № 829/25606

Про затвердження Положення про
Міжнародний конкурс "Найкращий
учитель української мови за кордоном"

Відповідно до підпункту 45 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, та з метою підтримки фахової майстерності вчителів української мови навчальних закладів за кордоном наказую:

1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс "Найкращий учитель української мови за кордоном" (далі - Конкурс), що додається.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Левківський К.М.) разом з Українською Всесвітньою Координаційною Радою (Ратушний М.Я., за згодою) забезпечити організацію та проведення Конкурсу відповідно до затвердженого Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       С.М. Квіт

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
27.06.2014 № 764

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 липня 2014 р. за № 829/25606

ПОЛОЖЕННЯ
Про Міжнародний конкурс "Найкращий учитель української мови за кордоном"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Міжнародного конкурсу "Найкращий учитель української мови за кордоном" (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться в Україні з метою піднесення престижу української мови та розвитку українського шкільництва за кордоном.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • підвищення ролі вчителя української мови, який викладає у навчальному закладі за кордоном;
 • сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконалення фахової майстерності вчителя української мови за кордоном;
 • залучення широкого кола вчителів, які викладають українську мову у навчальних закладах за кордоном, до активної участі в Конкурсі;
 • вивчення стану викладання українознавчих дисциплін у навчальних закладах за кордоном;
 • привернення уваги органів державної влади, громадськості, засобів масової інформації до проблем розвитку української освіти за кордоном.

4. Конкурс проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки України.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Державна наукова установа "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" (далі - Інститут) разом з Українською Всесвітньою Координаційною Радою (далі - УВКР) (за згодою).

6. До проведення Конкурсу можуть залучатися Міністерство закордонних справ України, Міністерство культури України, представники творчих спілок, громадських організацій освітян (за згодою).

7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури України, Інституту УВКР не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

II. Учасники Конкурсу

1. До участі у Конкурсі запрошуються учителі української мови навчальних закладів усіх типів і форм власності за кордоном, які мають досвід педагогічної роботи не менш як три роки (далі - Учасники Конкурсу).

2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІIІ. Організація та проведення Конкурсу

1. Організація і проведення Конкурсу забезпечуються організаційним комітетом (далі - Оргкомітет), склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

До повноважень Оргкомітету належать:

 • налагодження зв’язків з осередками, які проводять Конкурс в інших державах, надання їм необхідної науково-методичної допомоги;
 • визначення регіональних координаторів Конкурсу;
 • проведення онлайн - семінарів (вебінарів) для регіональних координаторів за кордоном з метою удосконалення порядку проведення Конкурсу;
 • розроблення бланків дипломів переможців Конкурсу: лауреата, дипломанта, а також - подяки Учасника Конкурсу;
 • визначення місця нагородження переможців Конкурсу;
 • висвітлення у засобах масової інформації про хід проведення, підсумки Конкурсу.

2. Організоване проведення Конкурсу в країнах проживання Учасників Конкурсу забезпечують регіональні координатори Конкурсу - засновники навчальних закладів чи директори навчальних закладів за кордоном.

ІV. Порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться згідно з наказом Міністерства освіти і науки України, який містить таку інформацію про його проведення: строки подання конкурсних матеріалів, місце проведення, номери контактних телефонів, факсів, електронну адресу Інституту та УВКР.

2. Конкурс проводиться щороку з 09 листопада до 24 серпня заочно у двох номінаціях: "Учитель початкової школи", "Учитель загальної середньої школи" у два етапи:

 • перший (І етап) - регіональний - проводиться регіональними координаторами Конкурсу за кордоном у листопаді - грудні;
 • другий (ІІ етап) - підсумковий - проводиться УВКР разом з Інститутом в Україні у місті Києві в січні - червні.

3. Для участі у I етапі Конкурсу претендент подає регіональним координаторам Конкурсу такі матеріали:

 • заяву на участь у Конкурсі;
 • звіт про педагогічну діяльність (оригінальність педагогічних ідей, методів, технологій).

4. Регіональні координатори розробляють критерії оцінювання до Учасників Конкурсу, визначають переможців І етапу Конкурсу, які є Учасниками ІІ етапу, та затверджені списки надсилають з поміткою "Міжнародний конкурс "Найкращий учитель української мови за кордоном" на електронні адреси Інституту та УВКР.

5. Учасникам ІІ етапу Конкурсу необхідно відправити на електронні адреси Інституту та УВКР з поміткою "Міжнародний конкурс "Найкращий учитель української мови за кордоном" такі матеріали:

 • заяву на участь у Конкурсі;
 • лист-подання на Учасника від регіонального координатора (засновника навчального закладу чи директора навчального закладу за кордоном);
 • резюме Учасника;
 • опис власного педагогічного досвіду з розв'язання проблеми, над якою працює вчитель;
 • розробки уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкривають специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення української мови за кордоном.

6. Оцінювання результатів Конкурсу здійснюється на підставі сумарної кількості балів, набраних Учасниками Конкурсу. Порядок нарахування зазначених балів визначають регіональні координатори І етапу Конкурсу та журі ІІ етапу Конкурсу.

7. Матеріали Учасників Конкурсу не рецензуються і за згодою Учасника не повертаються.

V. Журі Конкурсу

1. Склад журі ІІ етапу Конкурсу затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням УВКР та Інституту.

2. Журі підсумкового етапу Конкурсу складається з числа кращих педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів вищих навчальних закладів, представників науково-методичних установ та громадських організацій (за згодою).

3. Журі Конкурсу очолює голова.

Голова журі:

 • організовує роботу журі;
 • проводить засідання журі;
 • затверджує список переможців.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

1. Результати проведення ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

2. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту та УВКР не пізніше ніж через 30 днів після його проведення.

3. За підсумками проведення Конкурсу здійснюється виготовлення матеріалів Конкурсу (у вигляді інформаційних вісників, посібників, науково-популярних видань, статей, компакт-дисків тощо), розміщення таких матеріалів на сайтах УВКР та Інституту.

VII. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. За підсумками Конкурсу у відповідній номінації згідно з висновками журі визначається лауреат (перше місце) та дипломанти (друге і третє місця), а також 10 кращих Учасників Конкурсу.

2. Лауреатом Конкурсу вважається той Учасник Конкурсу, який набрав за результатами Конкурсу найбільшу кількість балів у відповідній номінації.

3. Дипломантами Конкурсу вважаються Учасники Конкурсу, які за результатами Конкурсу посіли наступні два місця після лауреата.

4. Лауреати та дипломанти нагороджуються відповідними дипломами лауреата та дипломанта Конкурсу, 10 кращих Учасників Конкурсу - подякою Учасника Конкурсу.

5. На регіональному етапі (у тому числі на рівні окремого навчального закладу) Учасники Конкурсу можуть відзначатися іншими заохочувальними нагородами.

6. Урочиста церемонія нагородження 1 (одного) лауреата, 2 (двох) дипломантів та 10 (десяти) кращих Учасників Конкурсу у кожній номінації Конкурсу відбувається урочисто в Україні в День Незалежності України (24 серпня) за участю представників творчих спілок, громадських та освітянських організацій, голів громадських об’єднань закордонних українців, керівників українських навчальних закладів за кордоном (за їх згодою).

VIII. Фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу, підбиття підсумків та нагородження лауреатів, дипломантів і кращих Учасників Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти       Ю.Г. Кононенко

Освіта.ua
27.06.2014

Популярні новини
Видатки МОН у наступному році збільшені на 14,4 млрд грн Рада ухвалила Держбюджет на 2022 рік, згідно з яким видатки МОН збільшені на 14,4 млрд
Кошти за використання українських надр спрямують дітям Президент України ініціює законопроект про економічний паспорт українця
З 1 грудня вчителям підвищать зарплати З 1 грудня 2021 року відбудеться підвищення зарплати освітян, які працюють у школах
2 800 вчителів досі відсторонені від роботи Через відсутність 100% рівня вакцинації працівників 1 200 шкіл працюють дистанційно
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів