Про особливості діяльності психологічної служби системи освіти України в 2002-2003 навчальному році

Лист МОН № 1/9-365 від 08.08.02 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-365 від 08 серпня 2002 року

Про особливості діяльності психологічної служби
системи освіти України в 2002-2003 навчальному році

Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки України надсилає методичні рекомендації "Про особливості діяльності психологічної служби системи освіти України в 2002-2003 навчальному році" та список рекомендованої літератури із зазначеного питання.

Заступник державного секретаря           Г.Г.Науменко

Додаток до листа
Міністерства освіти
і науки України
від 08.08.2002 року № 1/9-365

Про особливості діяльності психологічної служби
системи освіти України в 2002-2003 навчальному році

Особливістю нового навчального року є зосередження уваги загальноосвітніх навчальних закладів різних типів на формуванні навичок безпечної поведінки, збереженні та зміцненні здоров'я учнів.

Перший урок у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України у 2002-2003 навчальному році буде розкривати тему "Здоров'я дітей - здоров'я нації".

У Законі України "Про загальну середню освіту" (розділ І, стаття 5) одним із завдань загальної середньої освіти е виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

Національна доктрина розвитку освіти України (Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347) визначила головну мету державної політики в розвитку освіти - створювати умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України.

Серьозною проблемою у збереженні і зміцненні здоров"я неповнолітніх і молоді є скоєння над ними фізичного, морального, сексуального насильства.

15 листопада 2001 року прийнято Закон України "Про попередження насильства в сім'ї". У грудні 2001 р. набула чинності ратифікована Україною Конвенція Міжнародної організації праці "Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці" від 1 червня 1999 р. № 182.

Психологічна служба в структурі освіти є складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України. Вона діє з метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та учня.

Пріоритетним завданням психологічної служби системи освіти України є навчання людини відповідальному ставленню до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей.

Це завдання психологічною службою має реалізуватись через:

- психолого-педагогічний супровід та підтримку дітей з труднощами шкільної адаптації через співпрацю з психолого-медико-педагогічними консультаціями;

- орієнтацію учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, віл-інфекції, СНІДу; викладання курсу "Валеологія", викладання окремих розділів курсу "Основи безпеки життєдіяльності"; застосування психокорекційних програм; тренінги з розвитку навичок прийняття рішень, захисту від тиску з боку однолітків тощо);

- попередження суіцидальної поведінки дітей та підлітків (соціометричні дослідження в дитячих колективах; попередня діагностика факторів ризику; перша психологічна допомога при загрозі суїциду; організація корекційно-відиовлювальної роботи; формування позитивного психологічного клімату в учнівському колективі; психологічне консультування педагогів, класних керівників (кураторів), батьків тощо);

- профілактику та боротьбу з дитячою бездоглядністю, насильством щодо дитини, боротьбу з найгіршими формами дитячої праці (інформування дітей, педагогічної та батьківської громадськості, визначення груп ризику та профілактична робота з ними, інформування відповідних державних органів та спеціалізованих установ та співпраця з ними);

- психологічну підготовку учнів до активного життя і професійної діяльності (спецкурси, тренінги, організація чи проведення профдіагностики, профконсультації, тощо);

- заходи, спрямовані на соціальну ресоціалізацію дітей, що зазнали насильства, різних форм експлуатації, мають фізичні та психічні вади, знаходяться навнутрішньошкільному обліку тощо;

- гуманізацію та демократизацію навчально-виховного процесу (просвіта педагогів з питань гуманістичної психології: "ситуація очима дитини", комунікативна компетентність, попередження психологічного насильства; методи підтримки дисципліни, навички конструктивних переговорів; участь у розробці навчальних програм тощо).

Методичні матеріали щодо зазначеної проблематики надано у списку рекомендованої літератури та на шпальтах журналу "Практична психологія та соціальна робота".

Перелічені види роботи практичного психолога і можуть доповнюватися пріоритетними для кожного загальноосвітнього навчального закладу напрямками, а також специфічними завданнями, виходячи із конкретних запитів педагогічного колективу (Лист Міністерства освіти від 02.08.2001р. № 1/9-272).

Додаток до листа
Міністерства освіти
і науки України
від 08.08.2002 року № 1/9-365

Рекомендована література:

1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі \ Методичні рекомендації для практикуючих психологів - Київ-Тернопіль, 2000.

2. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика - К., ред. "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2000.

3. Боротьба проти використання праці дітей: Пер з англ. / Заг. ред. укр. вид. О.П. Петращук. -К.-.Унів. Вид-во "Пульсари", 2002.

4. Загальна психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів \ зазагальн. ред. акад. С.Д. Максименка. - К.: Форум, 2000.

5. Киричук В.О. Соціально-комунікативна активність старшокласників: сутність і засоби її стимулювання. - Луцьк, 2000.

6. Киричук В.О., Романова Л.М. Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах пснхолого-педагогічного проектування особистісного розвитку: Психолого-педагогічна діагностика, аналіз, моделювання, програмування, корекційно-виховного процесу. - Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2002.

7. Основи практичної психології \ В. Панок, Т. Тнтаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. -К.: Либідь, 1999.

8. Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах: навчальний посібник для практичних психологів \ за загальн. ред. акад. С.Д.Максименка. -К., 2000.

9. Максимова Н.Ю., Толстоухова С.В. Соціально-психологічний аспект профілактики аднктивноі поведінки підлітків та молоді. - К., 2000.

10. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшекласников: Пособие для педагога: В 2 ч. - М: Гуманит.ю изд. Центр ВЛАДОС, 2001. Ч. 1. Основи пснхологин: 10 кл. (Б-ка школьного психолога)

11. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основи пснхологни для старшекласннков: Пособие для педагога: В 2 ч. - М.: Гуманит.ю изд. Центр ВЛАДОС, 2001. Ч. 2. Психология общеиия: 11 кл. (Б-ка школьного психолога)

12. Праця дітей: Проблема та дії у відповідь. Матеріали для семінарів-тренінгів: Пер. з англ. / Заг. ред. укр. вид. О П. Петращук. - К.: Міленіум, 2002.

13. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д, Обухівська А.Г. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей 6-річного віку. - К., 2001.

14. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків\ кол. авт. за ред В.Г. Панка. - К., 2001.

15. Фахові науково-практичні та освітньо-популярні журнали: "Практична психологія та соціальна робота", "Обдарована дитина".

Завантажити: _1_9_365.doc (39.00 Кб.)


08.08.2002

Популярні новини
Зарплати вчителів у 2022 році зростуть на 8% Україна приділятиме увагу витратам на охорону здоров'я, освіту, оборону та безпеку
У ВООЗ радять школам дотримувати дистанцію між учнями У Всесвітній організації охорони здоров'я радять українським школам обмежувати передачу вірусу
До звичайного формату навчання повернулось 84% шкіл Станом на 22 листопада очне навчання здійснюють понад 11 тисяч шкіл, що складає 84% закладів
МОН анонсує повернення 11 тисяч шкіл до очного навчання 22 листопада учні 11 тисяч українських шкіл мають повернутися за парти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів