Про підготовку рукописів підручників на конкурс

Лист ІІТЗО №1.4/18-3001 від 26.09.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№1.4/18-3001 від 26 вересня 2011 року

Учасникам Всеукраїнського конкурсу
рукописів підручників для учнів 1-4 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

Про підготовку рукописів підручників на конкурс

На численні запити педагогічної та видавничої громадськості Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (далі – Інститут) повідомляє.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 №1063 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів" визначено перелік назв Авторських концепцій та рукописів підручників з предметів інваріантної складової Типових навчальних планів, з яких оголошено вищезазначений конкурс.

На Всеукраїнський конкурс рукописів підручників для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс) подається такий комплект конкурсних матеріалів:

1. Авторська концепція підручників з кожного навчального предмета інваріантної складової Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською, російською чи іншою мовою національної меншини (далі – Авторська концепція), як правило, до 10 аркушів.

Авторські концепції подаються з навчальних предметів згідно з переліком, зазначеним у додатку 2 наказу МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 №1063.

2. Рукописи підручників для учнів 1 класу та рукописи підручників для учнів 2 і 3 класів з навчальних предметів, які згідно з Типовими навчальними планами для початкової школи починають вивчатися відповідно з 2 та 3 класу, з кожного навчального предмета разом з візуальними матеріалами, розміщеними на відповідних сторінках рукопису.

Рукописи підручників подаються згідно з переліком, зазначеним у додатку 1 наказу МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 №1063.

3. Фрагмент оригінал-макета підручника відповідного класу.

4. Дані про Учасника Конкурсу.

1. Авторська концепція

Авторська концепція подається у п’яти примірниках, як правило, до 10 аркушів формату А4, виконаних комп’ютерним набором шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктів через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша.

В Авторській концепції мають бути висвітлені:

  • оригінальність та актуальність наукових позицій автора(ів) щодо створення комплекту підручників для початкової школи з певного навчального предмета;
  • реалізація в підручниках змістових ліній певної освітньої галузі Державного стандарту початкової загальної освіти;
  • реалізація певної педагогічної технології;
  • особливості структурування змісту підручника;
  • характеристика навчально-методичного апарату;
  • реалізація ідей особистісно зорієнтованої навчання;
  • врахування наступності зі змістом основної школи.

У зв’язку з тим, що вивчення змісту освітньої галузі "Мови і літератури" має певні особливості, вносимо певні роз’яснення.

З навчального предмета «Українська мова» для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою на Конкурс подається Авторська концепція підручника для учнів 1 класу "Буквар" та Авторські концепції підручників для учнів 2 – 4 класів відповідно "Українська мова", "Літературне читання".

Аналогічно подаються Авторські концепції підручників з навчальних предметів "Російська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання, "Болгарська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з болгарською мовою навчання, "Кримськотатарська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з кримськотатарською мовою навчання, "Молдовська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з молдовською мовою навчання, "Польська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з польською мовою навчання, "Румунська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання, "Словацька мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з словацькою мовою навчання, "Угорська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання.

З навчальних предметів "Українська мова" для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання та з навчанням мовами національних меншин, "Російська мова", "Мова національної меншини (болгарська, вірменська, гагаузька, молдовська, іврит, польська, ромська, словацька, румунська, угорська)" для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою, "Іноземна мова" подається наскрізна Авторська концепція підручників для учнів 1 – 4 класів.

З навчальних предметів "Математика", "Природознавство", "Основи здоров’я", "Музичне мистецтво", "Образотворче мистецтво", "Мистецтво", "Трудове навчання" подаються наскрізні Авторські концепції підручників для учнів 1 – 4 класів.

З навчального предмета "Сходинки до інформатики" подається Авторська концепція підручників для учнів 2 – 4 класів.

З навчального предмета "Я у світі" подається Авторська концепція підручників для учнів 3 – 4 класів.

2. Рукопис підручника

З кожного навчального предмета інваріантної складової Типових навчальних планів на Конкурс подається рукопис підручника у п’яти примірниках.

Рукопис має бути виконаний комп’ютерним набором, основний текст кеглем не менше 14 пунктів, додатковий текст – не менше 12 пунктів через 1,5 інтервалу, на одному боці аркуша формату А4. Візуальні матеріали рукопису підручника повинні відображати ескізи ілюстрацій, малюнків, схем, фото тощо або опис зображувального ряду, що передбачається.

На Конкурс подаються рукописи підручників для учнів 1 класу з навчальних предметів, які згідно з Типовими навчальними планами для початкової школи починають вивчатися з 1 класу. З навчальних предметів, які згідно з Типовими навчальними планами для початкової школи починають вивчаються відповідно з 2 та 3 класу (зокрема, Сходинки до інформатики, Літературне читання, Я у світі) подаються рукописи підручників відповідно для 2 та 3 класу.

Відповідно до Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2007 № 13 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.01.2007 за № 77/13344, загальна вага підручників із розрахунку на один навчальний день не повинна перевищувати для учнів 1 – 2 класів – 1,5 – 2,0 кг; 3 – 4 класів – 2,0 – 2,3 кг.

Вага кожного підручника не повинна перевищувати для учнів 1 – 2 класів – 300 г; 3 – 4 класів – 350 г.

Збільшення ваги кожного підручника можливе, але не більше ніж на 20 %.

Звертаємо увагу учасників Конкурсу, що згідно з Положенням про Конкурс, матеріали у вигляді версток та оригінал-макетів (окрім зразка у кольорі обсягом, як правило, 24 сторінки) не розглядаються.

3. Фрагмент оригінал-макета підручника

Частина рукопису, що представляє фрагмент оригінал-макета підручника в кольорі обсягом, як правило, 24 сторінки, має бути виконана із дотриманням Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей" та стандарту організації України 22.2-02477019-07:2007 "Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги" (наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 27.06.2007 № 249).

Фрагмент оригінал-макета підручника, поданий на Конкурс, має бути роздрукований на одному боці аркушів формату А4.

Фрагменти оригінал-макета підручника подається у п’яти примірниках.

4. Дані про Учасника Конкурсу

В окремому закритому відправником конверті подаються дані про Учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь (учене звання (за наявності)), місце проживання, номери контактних телефонів), а також копія документа, що підтверджує виключне майнове право на використання твору Учасника (якщо участь у Конкурсі бере видавництво).

Комплекти конкурсних матеріалів надсилаються кур’єрською поштою в закритому відправником конверті без зазначення зворотної адреси та будь-яких поміток, зображень.

Кожний із п’яти примірників рукопису підручника разом із візуальними матеріалами та фрагментом оригінал-макета підручника в кольорі та Авторська концепція містяться в окремому пакеті.

На титульній сторінці Авторської концепції, рукопису, конверті та на пакетах зазначаються назва навчального предмета і назва підручника. Для рукописів підручників з мов національних меншин – мова навчання.

Зазначені написи мають бути виконані комп’ютерним набором на одному боці аркуша формату А4, кегль 18 пунктів – назва навчального предмета та назва підручника, через 2 інтервали, верхнє поле – 10 см.

Рукописи підручників мають бути виконані українською мовою (для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою) або російською чи іншою мовою національної меншини (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини), з іноземних мов – відповідною іноземною мовою.

Назви рукописів підручників та Авторських концепцій повинні відповідати назвам навчальних предметів, з яких оголошено Конкурс.

Увага! Прийом комплектів конкурсних матеріалів закінчується 11 листопада 2011 року о 16-45.

З 14 по 21 листопада 2011 року буде здійснено експертизу Авторських концепцій та рукописів підручників Предметними експертними комісіями, установами Національної академії педагогічних наук України та загальноосвітніми навчальними закладами.

Невідповідність Авторської концепції науковим уявленням щодо сучасного розвитку певної галузі знання і психолого-педагогічним вимогам, Державному стандарту початкової загальної освіти, відсутність, або не у повній мірі реалізація принципу цілісності змісту підручників для 1, 2, 3, 4 класів, неврахування наступності з дошкільною освітою та змістом освіти в основній школі, може бути підставою для відхилення Авторської концепції.

Невідповідність змісту рукопису підручника Авторській концепції, навчальній програмі, віковим можливостям учнів може бути підставою для його відхилення.

Аргументований висновок науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи НАПН та загальноосвітнього навчального закладу щодо невідповідності змісту Авторської концепції чи рукопису підручника сучасним психолого-педагогічним вимогам може бути підставою для порушення клопотання Конкурсною комісією перед колегією МОНмолодьспорту України про невключення даної Авторської концепції чи рукопису підручника до переліку переможців Конкурсу.

25 листопада 2011 року буде проведено процедуру дешифрування комплектів конкурсних матеріалів та оприлюднення висновків Конкурсної комісії Конкурсу щодо підсумкових рейтингів комплектів конкурсних матеріалів. Після цього впродовж п’яти робочих днів Учасники Конкурсу на свою вимогу можуть отримати конкурсні матеріали та експертизи (експертні висновки, оцінні листи з рейтингами рукописів, протоколи засідання Предметної та Конкурсної комісій).

З 5 по 9 грудня 2011 року в Інституті здійснюватиметься прийом та реєстрація апеляцій Учасників Конкурсу.

З 12 по 14 грудня 2011 року Апеляційна комісія Конкурсу розгляне подані матеріали та прийме рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, протягом трьох робочих днів після завершення її роботи будуть доведені до відома Учасників Конкурсу та подані до МОНмолодьспорту України.

З 15 по 16 грудня 2011 року Конкурсна комісія остаточно перевірить правильність оформлення усіх матеріалів Конкурсу, підготує пропозиції щодо остаточного визначення переможців Конкурсу та передасть їх разом з протоколом засідання Конкурсної комісії у день завершення її роботи до Інституту.

Інститут спільно з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти готуватимуть узагальнені матеріали щодо результатів Конкурсу для їх розгляду колегією МОНмолодьспорт України та затвердження переліку підручників для учнів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів – переможців Конкурсу та переліку підручників для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, які можуть видаватися за кошти Державного бюджету у 2012 році.

Підручники для початкової школи будуть видаватися відповідно до плану заходів щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 11.05.2011 № 430 "Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462", а саме: підручники для учнів 1 класу у 2012 році, для учнів 2 класу – 2013 році, для учнів 3 класу – 2014 році, для учнів 4 класу – 2015 році.

Звертаємо увагу майбутніх Учасників-переможців Конкурсу! Всі новостворені підручники (крім підручників для учнів 1 класу) будуть запропоновані для громадського обговорення. З цією метою Інститутом до 20 січня 2012 року буде затверджено План-графік строків підготовки та розміщення для громадського обговорення оригінал-макетів підручників для учнів 2, 3, 4 класів з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів для початкової школи, розроблених авторськими колективами-переможцями Конкурсу, де зазначатиметься, зокрема, що:

  • до 1 лютого 2012 року приймаються рукописи підручників для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів, створені авторськими колективами-переможцями Конкурсу.
  • до 1 березня 2012 року ці рукописи розглядатимуться науково-методичними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту з метою надання відповідного грифа МОНмолодьспорту.

З 1 березня до 1 червня 2012 року вищезазначені рукописи підручників будуть запропоновані для громадського обговорення.

Після 1 червня 2012 року рукописи підручників для учнів 2 класу повинні бути доопрацьовані та підготовлені до видання.

Аналогічна процедура буде здійснена у наступні роки щодо рукописів підручників для учнів 3 та 4 класів, розроблених авторськими колективами-переможцями Конкурсу відповідно до Плану-графіку строків підготовки та розміщення для громадського обговорення оригінал-макетів підручників для учнів 2, 3, 4 класів з навчальних предметів інваріантної складової Типових навчальних планів для початкової школи.

Директор       О.А. Удод

Освіта.ua
26.09.2011

Популярні новини
Документи випускників зможуть отримати довірені особи Довіреність має бути посвідченою нотаріально або керівником установи чи органу місцевого самоврядування
МОН доручило розпочати прийом учнів до шкіл Міністерство освіти і науки доручило організувати прийом заяв про зарахування до шкіл
У ВР пропонують скасувати норму про 175 навчальних днів Депутати пропонують скасувати норми щодо тривалості навчального року під час воєнного стану
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів