Osvita.ua Законодавство Середня освіта Про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня - загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Про завершення І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня - загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Наказ МОН № 936 від 16.10.2008 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 936 від 16.10.2008 р.

Про завершення І (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи на базі
експериментального навчального закладу
всеукраїнського рівня - загальноосвітньої
школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2
м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2007 р. №1055 на базі загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой проводиться дослідно-експериментальна робота за темою "Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини".

Протягом І (підготовчого) етапу проведена цілеспрямована робота з педагогічним колективом щодо його готовності працювати в умовах експерименту. За результатами аналізу діагностичних даних побудовано прогностичну модель школи-комплексу.

З метою продовження дослідно-експериментальної роботи у 2008-2009 навчальному році наказую:

1. Схвалити діяльність педагогічного колективу загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой (директор Блашко І.О.) щодо виконання Програми І (підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою "Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини".

2. Відповідно до висновків Комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити Звіт (додаток 2) та Програму ІІ (формувального) етапу (2008-2009 рр.) дослідно-експериментальної роботи за вищезазначеною темою (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.):

3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой.

3.2. Заслухати звіт про роботу експериментального навчального закладу у червні 2009 року.

3.3. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і науки України: www.mon.gov.ua.

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим (Лавров В.В.) надавати допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів №2 м. Джанкой та забезпечити необхідні умови щодо організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток 2
до наказу МОН України
від 16.10.2008 р. № 936

ЗВІТ
про завершення І (підготовчого) етапу (2007-2008 рр.)
дослідно-експериментальної роботи за темою
"Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб
учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини"
на базі загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 2
м. Джанкой Автономної Республіки Крим

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2007 року №1055 на базі загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 2 м. Джанкой Автономної Республіки Крим проводиться дослідно-експериментальна робота за темою "Школа-комплекс як оптимальна модель забезпечення потреб учнів та їх батьків в особистісній творчій самореалізації дитини".

На І (підготовчому) етапі були поставлені такі завдання:

 • формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дослідно-експериментальної роботи;
 • науково-теоретична підготовка педагогічного колективу до проведення дослідно-експериментальної роботи;
 • проведення діагностики стану інтелектуального, естетичного розвитку учнів і вчителів, психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку учнів;
 • виділення учнів з високим рівнем інтелектуального розвитку та художніми здібностями для організації індивідуальної роботи.

Протягом І етапу дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив цілеспрямовано підвищував рівень професійної компетентності шляхом участі у педагогічних радах: "Підвищення рівня навчальних досягнень учнів методами особистістно орієнтованого навчання", "Організація ситуації успіху на уроці й гуртковому занятті. Прийоми й методи", "Співробітництво родини й школи-комплексу в моральному вихованні особистості"; постійно діючому семінарі "Сучасні педагогічні технології" (тема "Сучасні педагогічні освітні технології й специфіка їхнього застосування з метою активізації процесу навчання"); Школа педагогічної майстерності (для керівників гуртків) (тема "Побудова взаємин "педагог - учень" у гуртковій роботі для підвищення ефективності навчання"); психолого-педагогічному семінарі "Формування творчого потенціалу особистості"; семінарі для керівників шкіл "Система спільної роботи педагогічного колективу й адміністрації школи-комплексу з впровадження в навчальний процес активних форм навчання з метою вдосконалення освіченості учнів".

На базі загальноосвітнього навчального закладу працює постійно діючий семінар для керівників гуртків з декоративно-прикладного напряму: розпис, вишивка, м'яка іграшка, декоративне рукоділля; декоративний рисунок, флористика, дизайн інтер'єру; музичного напряму: вокал, танець, академічний вокал, хоровий спів, класичний танець, естрадний вокал, сучасний танець, художня гімнастика; художнє читання, театр; гурток юних інспекторів дорожнього руху, історичне краєзнавство, гурток бізнесу, шкільне самоуправління.

Значну роль у підвищенні професійної компетентності вчителів відіграє робота лабораторій навчально-методичної роботи школи-комплексу, до складу яких входить: 7 предметних об'єднань, 3 творчі групи, постійно діючий семінар "Сучасні педагогічні технології", Школа молодого вчителя, які традиційно працюють у навчальному закладі.

Лабораторією навчально-методичної роботи поставлені такі завдання: підвищення кваліфікації вчителів, удосконалення методик проведення уроків, індивідуальної й групової роботи з невстигаючими та обдарованими учнями. За цей час підвищили кваліфікацію 14 вчителів та 19 керівників гуртків й акомпаніаторів. За підсумками професійної атестації трьом керівникам гуртків присвоєно звання "керівник-методист", а троє вчителів підтвердили педагогічне звання "вчитель-методист".

 • Дані вхідної діагностики педагогічного, учнівського й батьківського колективів дали можливість побудувати прогностичну модель школи-комплексу.
 • За підсумками  діагностики навчальних досягнень учнів, у якій взяли участь у І семестрі - 543 учні, у ІІ семестрі - 538 учнів, отримали такі результати: початковий рівень - 18 учнів у І семестрі, 3 - у ІІ семестрі; середній рівень - 343 учні у І семестрі, 289 - у ІІ семестрі; достатній рівень - 158 учнів у І семестрі, 205 - у ІІ семестрі; високий рівень - 24 учні у І семестрі, 41 - у ІІ семестрі.
 • Це дало можливість зробити висновок, що рівень навченості учнів з усіх предметів зростає за рахунок постійної уваги до підвищення професійної компетентності вчителів навчального закладу.

У 2007-2008 навчальному році 62 учні школи-комплексу були учасниками міських олімпіад, серед яких: 22 учні стали переможцями; 13 учнів брали участь у республіканських олімпіадах: переможцями стали 7 учнів; 1 учень став переможцем всеукраїнської олімпіади.

 • Протягом І етапу у міських конкурсах і фестивалях взяли участь 22 учні навчального закладу, у республіканських - 20 учнів, у всеукраїнських та міжнародних - 19 учнів. Учні школи-комплексу стали лауреатами міжнародного музичного марафону "Бегущие по волнам". Хор хлопчиків став дипломантом республіканського конкурсу, тим самим знову підтвердив свій високий виконавський рівень.
 • Відповідно до завдань експерименту належну увагу педагогічний колектив школи-комплексу надавав роботі з батьками обдарованих дітей, було налагоджено роботу соціально-психологічної служби.

Постійно проводилися суспільно-педагогічні слухання з проведення дослідно-експериментальної роботи: заслухано звіти про виконану роботу на колегії міського відділу освіти, на загальношкільних батьківських зборах. Проведена робота схвалена педагогічним, батьківським колективом й колегією міського відділу освіти.

Відповідно до програми проведення ІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи поставлені наступні завдання:

 • розробити концепцію моделі творчої самореалізації особистості;
 • класифікувати і систематизувати банк даних інноваційних педагогічних технологій щодо проведення уроку й гурткового заняття;
 • створити умови для самовираження учнів у різних сферах навчальної й позанавчальної діяльності;
 • провести дослідження за темою: "Розвиток учнів 5-6 класів у процесі творчості і співробітництва на уроках й гурткових заняттях";
 • провести моніторингове дослідження гурткової діяльності учнів школи-комплексу І ступеня;
 • продовжити роботу школи педагогічної майстерності з метою підвищення професійної компетентності вчителів;
 • розпочати роботу зі складання соціально-психологічних картограм класів (картки індивідуального психологічного розвитку учнів, рейтинг причин недостатньої успішності, оцінка емоційних станів, діагностика напряму самореалізації особистості в навчальній й позаурочній діяльності, діагностика психологічного клімату в колективах) для утвердження створеної моделі як оптимальної у гармонійному розвитку дитини.

Директор загальноосвітньої школи-комплексу
І-ІІІ ступенів м. Джанкой
Автономної Республіки Крим       І.О. Блашко

Завантажити: 936.zip (13.84 Кб.)


16.10.2008

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Затверджена програма ЗНО для вчителів початкової школи Зовнішнє оцінювання застосовуватиметься для перевірки фахових знань та умінь учителя
Презентована методика оцінювання роботи вчителів Служба якості освіти розробила методику оцінювання компетентностей учасників сертифікації
У деяких регіонах школи закривають на карантин У декількох регіонах країни перевищено епідемпоріг захворюваності на грип і ГРВІ
Міністр закликала не тиснути на вчителів щодо сертифікації Сертифікація є виключно добровільною і заходи адміністративного впливу є неприпустимі
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!