Харківський національний медичний університет

http://knmu.kharkov.ua/

(057) 700-41-32, (057) 707-73-80
м. Харків, проспект Науки, 4

Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1805 році як медичний факультет Харківського імператорського університету.

Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за IV рівнем акредитації. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів.

З 1951 року університет готує кадри для зарубіжних країн. Нині в університеті навчаються 7833 студента, з них вітчизняних 4029 та більш ніж 3800 – іноземні громадяни з 78 країн світу.

Клінічна та теоретична підготовка студентів проводиться на 70 кафедрах університету. Отримання вищої медичної освіти проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Бакалавр» (медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, фізична реабілітація, соціальна робота); «Магістр» (медицина (в т. ч. для іноземних громадян) - термін навчання 6 років, стоматологія (в т. ч. для іноземних громадян) - термін навчання 5 років), технології медичної діагностики та лікування, медсестринство, публічне управління та адміністрування, наука про освіту; «Молодший спеціаліст» (медсестринство).

Післядипломна освіта проводиться за напрямками: первинна спеціалізація в інтернатурі (термін навчання 1-3 роки), клінічна ординатура – термін навчання 2-4 роки, аспірантура – термін навчання 4 роки, підвищення кваліфікації та перепідготовка лікарів практичної охорони здоров’я.

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян: підготовчі відділення – термін навчання 1 рік.

Студенти, інтерни та слухачі курсів забезпечуються гуртожитками.

Для отримання докладної інформації відвідайте наш сайт http://www. knmu. kharkov.ua.

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: