Запорізький національний технічний університет

http://www.zntu.edu.ua

(061) 764-25-06, (061) 764-21-41
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Університет заснований у 1900 році. Готує фахівців за 59 освітніми програмами спеціальностей технічного, економічного, комп'ютерного і гуманітарного напрямку.

До складу університету входить 5 інститутів (машинобудівний, фізико-технічний, інформатики і радіоелектроніки, економіко-гуманітарний, управління і права), 13 факультетів:

 • машинобудівний;
 • транспортний;
 • інженерно-фізичний;
 • електротехнічний;
 • радіоелектроніки та телекомунікацій;
 • комп’ютерних наук та технологій;
 • економіки і управління;
 • гуманітарний,
 • управління фізичною культурою і спортом,
 • міжнародного туризму і управління,
 • юридичний;
 • факультет соціальних наук;
 • будівництва, архітектури та дизайну.

Є кафедра військової підготовки.

В університеті навчається близько 10 тисяч студентів, готуються фахівці для інших країн. Навчальний процес забезпечують 59 кафедр, 1042 викладачів, з яких 512 мають наукові ступені й учені звання. Більш 50 викладачів обрані членами-кореспондентами галузевих академій України, мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державних премій.

В університеті працюють відомі в Україні і за її межами наукові школи в областях ливарного виробництва, матеріалознавства і термічної обробки, зварювальних процесів, радіотехніки і мікроелектроніки, механіки динамічних систем, теплотехніки, технічної кібернетики, фізики твердого тіла.

Функціонують аспірантура, докторантура, спеціалізовані ради з захисту дисертацій, видаються 5 науково-технічних журналів.

У навчальний процес і наукові дослідження інтенсивно впроваджуються інформаційні та комп'ютерні технології, постійно оновлюється матеріально-технічна база.

Підтримуються ділові, наукові, освітні і культурні зв'язки з організаціями і навчальними закладами Англії, Болгарії, Китаю, Німеччини, Польщі, Бельгії, Швеції, Туреччини та ін.

Для отримання докладної інформації відвідайте наш сайт http://www.zntu.edu.ua

За матеріалами: Освіта.ua
Оновлено: