Вступ іноземців на бакалаврат в Україні

Як вступити іноземцям до закладів вищої освіти України для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Вступ іноземців на бакалаврат в Україні

Право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України (ст.4 Закону України «Про вищу освіту»).

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з: 

Згідно з ст.4 Закону України «Про вищу освіту» Право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України (у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету) мають наступні категорії осіб:

 • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

 • закордонні українці, які постійно проживають в Україні;

 • особи, яких визнано біженцями;

 • особи, які потребують додаткового захисту.

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту).

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у закладах вищої освіти, мають рівні права та обов’язки.

Університет зараховує іноземців на навчання для здобуття рівня бакалавра двічі на рік – до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно). У 2020/2021 навчальному році двічі на рік, до 15 грудня 2020 року та до 15 квітня 2021 року, у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Конкурсний відбір

Університет зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання. Окрім цього, заклад вищої освіти може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того, щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

 • документ про здобутий рівень освіти в країні походження;

 • бали успішності.

Зарахування іноземців за навчальними програми підготовчих факультетів, відділень (підрозділів), з вивчення державної мови та/або мови навчання здійснюється за умови наявності у них повної загальної середньої освіти, отриманої за межами України.

Прийом на навчання на старші (другий та наступні) курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснювався набір на перший курс

Вимоги закладу вищої освіти щодо вступу іноземців на бакалаврат, строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування визначаються приймальною комісією та оприлюднюються в правилах прийому навчального закладу.

Перелік документів, які подаються іноземцями для вступу до закладу вищої освіти визначається наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».  

Згідно з наказом для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.

До заяви іноземець додає:

 • 1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;

 • 2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

 • 3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);

 • 4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

 • 5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

 • 6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

 • 7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

 • 8) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1 - 3, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Запрошення на навчання

Іноземні абітурієнти, які прибувають до України з метою навчання, повинні отримати від університету, до якого вони вступають, запрошення на навчання.

Механізм видачі запрошень на навчання в Україні іноземцям визначено в Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації.

Запрошення на навчання оформляються відбірковою комісією за попереднім зверненням іноземців до закладу вищої освіти. При зверненні іноземець повинен подати у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:

 • 1) паспортний документ іноземця.

 • 2) документ про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки.

 • 3) письмова згода на обробку персональних даних.

Навчальний заклад визначає необхідність перекладу документів українською мовою, а також проведення співбесіди, за можливості в режимі он-лайн.

 

Освіта.ua
21.06.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів