Дуальна освіта - кадровий стартап для державної служби

Пілотний проект з підготовки спеціалістів за дуальною формою навчання на рівні магістрів для податкової

Дуальна освіта - кадровий стартап для державної служби

Реформа системи державного управління триває в Україні вже протягом декількох років. При окремих міністерствах створені директорати, що є своєрідними інкубаторами для державних службовців нової якості, які мають бути здатними виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагувати на внутрішні й зовнішні виклики.

Як засвідчує досвід, результативність діяльності нових підрозділів можна оцінити по-різному, і це пов’язано як з об’єктивними, так й суб’єктивними чинниками. Проблема добору кадрів для цих підрозділів є однією з ключових, оскільки цінності і компетенції новообраних фахівців напряму визначатимуть результат їхньої діяльності. З цим, мабуть, ніхто не буде сперечатись. Але поряд з цим дуже часто доводилось чути про те, що навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує стовідсоткового якісного добору кадрів, адже мотивація, компетентність, та, головне, фахові знання можуть бути дуже різними, а завдання, які стоять перед новими державними службовцями, щоденні, рутинні, абсолютно реальні та складні.

Отже, концепція конкурентного добору вже сформованих спеціалістів в процесі реформи державної служби позначила й слабкі сторони процесу її кадрового оновлення. Усунути існуючі недоліки в системі кадрового забезпечення державної служби дозволяє фахова освіта, що здійснюється за дуальною формою навчання.

Згідно з чинним Законом України «Про освіту», дуальна форма здобуття освіти - це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Така форма навчання успішно зарекомендувала себе і функціонує, наприклад, в Німеччині вже понад 50 років, а підготовка спеціалістів у цій країні відбувається більш як за 300 професіями. Переваги такої системи підготовки кадрів полягають у тому, що теоретичні знання, отримані в аудиторії, здобувач має можливість майже відразу застосовувати на практиці.

Як-то кажуть, теорія без практики мертва. Дуальна форма навчання дозволяє дотриматись цього, без перебільшення, «золотого правила». Адже скільки раз доводилось чути від роботодавців претензії щодо кваліфікації випускників. Мовляв, вони начебто й освічені, але мають віддалене уявлення про те, що молодий спеціаліст має знати та вміти роботи на своєму робочому місці. За таким умов призначається випробувальний термін на місяць, два, а інколи й більший строк, і фактично навчання відбувається по новому колу, повторно. Лише уявіть, які це колосальні матеріальні втрати, втрати часу, людської енергії для суспільства та економіки!

Дуальна освіта дозволяє усунути ці та інші недоліки навчального процесу, адже розробка навчальних планів відбувається лише після того, як потенційний роботодавець сформує повний перелік компетентностей, якими має володіти майбутній фахівець. Саме тому після такої підготовки фактично немає часу на адаптацію працівника на робочому місці, його компетенції відповідають вимогам роботодавця. У разі належного аналізу потреб ринку праці підготовка має відбуватись лише за тими спеціальностями, які будуть потрібні через 2 чи 3 роки, що наперед усуває такі проблеми цього ринку, як надлишок одних фахівців та дефіцит інших.

Слід зазначити, що у згаданій Німеччині підготовка фахівців за такою формою освіти відбувається не лише для робочих професій, а й для «білих комірців» – державних службовців різних відомств, у тому числі для податкових органів. У більшості країн світу саме податкові органи є найбільш численною за кількістю працівників державою службою, а тому процес кадрового забезпечення її функціонування має вагоме значення для країни, її системи фінансів та економічної безпеки країни взагалі.

Як відомо, в Україні триває процес реформування Державної фіскальної служби України, в результаті якого має бути створена нова Державна податкова служба України, а її склад щонайменше на 70% має бути оновлений. Згідно Постанови КМУ № 85 гранична чисельність нової служби має становити близько 30 тис осіб. Отже, підготовка фахівців для новоствореної податкової служби має вагоме значення. Тому маю глибоке переконання, що відкритий конкурс повинен бути доповнений створенням повноцінної системи підготовки фахівців для податкової служби за дуальною формою навчання для всіх категорій державних службовців, адже якісно оновити склад служби з такою чисельністю працівників в умовах постійного відтоку трудових ресурсів за кордон не є можливим.

Крім того, фахівець повинен володіти спеціальними базовими знаннями і діяти за стандартними процедурами й протоколами, уніфікувати які в межах усіх ВНЗ країни практично неможливо. Так, доступ до окремих інформаційно-аналітичних ресурсів податкової служби з міркувань безпеки та захисту інформації не може бути наданий у відкрите користування. Адміністрування баз податкових даних, алгоритми аналізу податкової інформації, відбору платників для перевірок, протоколи дій податкових ревізорів також мають свою специфіку і не підлягають розповсюдженню.

Враховуючи специфіку роботи в податкових органах та з урахуванням німецького досвіду підготовки фахівців для податкових органів цієї країни, в Університеті ДФС України протягом двох років тривала робота зі створення системи дуального навчання, спрямованої на підготовку фахівців для податкових органів. За підтримки німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für Internatinale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  університет декілька раз відвідували експерти Вищої школи фінансів при центрі професійної підготовки та підвищення кваліфікації у місті Кенігс Вустерхаузен, які надавали консультаційну та методичну допомогу та, врешті-решт, надали позитивні висновки щодо можливостей створення дуальної системи підготовки фахівців для податкової служби.

У результаті такого співробітництва другого липня 2019 року між Університетом ДФС України, Державною податковою службою України, Deutsche Gesellschaft für Internatinale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Київською школою економіки підписано Меморандум про імплементацію елементів дуальної освіти та налагодження співробітництва між зазначеними сторонами задля сприяння реформі публічних фінансів в Україні та підвищення ефективності функціонування державної служби.

Слід звернути увагу на те, що, використовуючи можливості академічної мобільності, окремі навчальні дисципліни за даною магістерською програмою будуть викладатись науковцями Київської школи економіки, яка є одним з найкращих закладів вищої освіти України з надання саме економічної освіти.

Стратегічна мета програми полягає у підтримці реформи податкової служби в Україні в частині забезпечення професійними та вмотивованими співробітниками, які протягом навчання на цій програмі отримають знання і навички, необхідні для успішної професійної кар’єри в органах новоствореної податкової служби України.

Наразі вже сьогодні в Університеті ДФС України створено освітньо-професійну програму підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») за дуальною формою навчання, яка стартує у вересні поточного року. Вступна кампанія вже триває.

Таким чином, це перший в Україні пілотний проект з підготовки спеціалістів за дуальною формою навчання на рівні магістрів для податкової та взагалі для державної служби. Він сприятиме не тільки кадровій підтримці реформи податкової служби, а також має бути корисним у цілому для посилення ефективності реформи системи державного управління. Адже, по суті – це натуральний експеримент, який дозволяє наблизити навчання до практики, а також зібрати інформацію, проаналізувати її та поширити позитивний досвід пілотного проекту на інші сфери державної служби.

Зокрема, найперше маємо можливість оцінити рівень зацікавленості молоді у державній службі, адже не секрет, що її репутація на сьогоднішній день не занадто висока. Посилювати привабливість служби не лише через матеріальне стимулювання, а й через перетворення рутинної бюрократичної роботи на креативний та цікавий процес – це один з ключових викликів для подальшої успішної реформи системи управління публічними фінансами в Україні.

Швабій К. І., д. е. н., професор Університету ДФС України.

Освіта.ua
12.07.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
думка західних експертів
Економіст Представництва Світового банку в Україні Анастасія Головач в інтерв’ю для dt.ua назвала недостатність основного капіталу головною причиною низького економічного зростання України впродовж останніх років. “Це не просто причина гальмування економічного зростання, це головна причина того, що продуктивність праці в Україні дуже низька. Ми часто наводимо приклад, що працівник у Німеччині в середньому виробляє за 17 днів стільки ж продукції, скільки український працівник за рік. І проблема не в робітниках, проблема у тому, що рівень технічного і технологічного забезпечення в Німеччині дає можливість працювати набагато ефективніше. Якщо порівнювати рівень основного капіталу як частку від ВВП в Україні та інших країнах, то наш показник буде одним із найнижчих у Європі. Ми абсолютні аутсайдери.