6.02.2019 А. Недоля: гуманітаризація та педагогізація університетів
Розвиток науки в університетах де-юре означає лише розвиток гуманітарної складової де-факто
28.01.2019 А. Недоля: як самоцитування накручує індекс Гірша
Здавалося б, нові та більш суворіші вимоги будуть спонукати науковців до підготовки більш якісних статей
22.01.2019 А. Недоля: багатоступеневе навчання у вишах
Задекларований перехід на трьохрівневий цикл підготовки у вишах досі не реалізований у повному обсязі
18.01.2019 Анатолій Недоля: вчена рада чи Рада вчених?
Можливість створювати дорадчі органи спонукає керівників ЗВО до бюрократії та гальмує трансформацію
16.01.2019 А. Недоля: цифро-аналоговий перетворювач у вищій освіті
Консерватизм у засобах навчання та відсутність бажання змінюватися і навчатися виглядає анахронізмом
10.01.2019 А. Недоля: про індивідуальний підхід до студентів
«Індивідуальна траєкторія студента» та дисципліни за вибором не відповідають інтересам студентів
29.12.2018 Анатолій Недоля: чи потрібні нам водії-теоретики
Важливою складовою підготовки кадрів є практична підготовка, яку ЗВО забезпечити самостійно не в змозі
26.12.2018 Анатолій Недоля: як кількість вбиває якість
Якщо група в університеті «неповна», тоді студентам можна надавати освітні послуги у половинному обсязі
21.12.2018 А. Недоля: чи треба ставити іспити на вихідні та свята?
У деяких вишах під час сесій студентам у розкладі ставлять іспити на святкові дні та неділі