Конкурс на отримання грантів вченими для проведення досліджень в російських вишах

Міністерство освіти і науки Російської Федерації запрошує провідних учених взяти участь у другому відкритому публічному конкурсі на отримання грантів Уряду Росії

Конкурс на отримання грантів вченими для проведення досліджень в російських вишах

Гранти призначені для державної підтримки наукових досліджень, що проводяться під керівництвом провідних вчених у російських освітніх установах вищої професійної освіти.

Гранти виділяються в розмірі до 150 млн рублів кожен на проведення наукових досліджень в 2011-2013 роках з можливим продовженням на термін від 1 до 2 років.

До основних завдань наукових досліджень віднесені: створення у вузі дослідної лабораторії міжнародного класу; отримання наукових результатів світового рівня; підготовка висококваліфікованих спеціалістів; трансфер в економіку перспективних розробок.

Учасниками конкурсу можуть бути російські та іноземні провідні вчені, що займають лідируючі позиції в певній галузі наук. У конкурсі не можуть брати участь вчені, що стали переможцями першого конкурсу в 2010 році.

Обов'язковою умовою конкурсу є особисте керівництво лабораторією (тобто з очною присутністю провідного вченого в російському виші) та проведення учасником наукових досліджень не менше 4 місяців у календарному році.

На конкурс надаються заяви, підготовлені спільно провідним вченим і вищим навчальним закладом. Заяви слід складати російською та англійською мовами або лише англійською мовою.

За результатами відбору заяв, наданих на конкурс, Рада по грантах Уряду Російської Федерації визначить переможців другого конкурсу. Планована дата підведення підсумків конкурсу - 1 жовтня 2011 року.

На підставі рішення Ради по грантах між Міністерством освіти РФ, вченим і вузом, на базі якого буде здійснюватися наукове дослідження, укладається договір про виділення гранту.

Відповідно до вимог договору вчений бере на себе зобов'язання по керівництву науковим дослідженням та надання наукового звіту про проведені наукові дослідження, а виш бере на себе зобов'язання щодо забезпечення умов для їх проведення.

Додаткову інформацію про конкурс на отримання грантів та критерії, які пред'являються до заявок на участь, можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки Російської Федерації за посиланням: http://mon.gov.ru/pro/ved/uch/8401/

Освіта.ua
21.04.2011