Рейтинги не розкажуть вам всього - використовуйте обережно

Редактор Times Higher Education World University Rankings, Філ Бейті, розмірковує про плюси і мінуси світових рейтингів університетів

Рейтинги не розкажуть вам всього - використовуйте обережно

У Росії, прем'єр-міністр Дмитро Медведєв нещодавно підписав розпорядження про офіційне визнання дипломів 210 провідних університетів з 25 країн, значною мірою визначених показниками їх присутності в провідних світових рейтингах університетів.

Тисячі російських студентів зможуть навчатися за кордоном за рахунок стипендій Глобальної програми освіти з фінансуванням в п'ять мільярдів рублів (152 млн. дол США), відвідуючи ТОР-університети світового рейтингу.

Аналогічний проект у Бразилії - програма Наука без кордонів, що розрахована на 100 тисяч студентів з фінансуванням в 2 млрд. дол США, також при виборі приймаючих навчальних закладів в значній мірі спирається на рейтинги університетів, зокрема Times Higher Education.

Нещодавно в Індії, урядовою Комісією університетських грантів, затверджено нові правила, відповідно до яких лише 500 університетів, що входять до двох світових рейтингів, матимуть право організовувати спільні вузівські програми з індійськими партнерами.

Такий високий рівень офіційного визнання світових рейтингових систем, був досягнутий завдяки спільним зусиллям Times Higher Education та Thomson Reuters, коли, починаючи з 2009 року було впроваджено аналіз критичних відгуків щодо світових рейтингів і відповідну розробку нової, більш збалансованої та всебічної рейтингової системи.

Ми вважаємо, що глобальний рейтинг Times Higher Education - єдиний у світі надає аналіз усіх основних завдань сучасного глобального дослідницького університету - наукових досліджень, навчання, передачі знань та міжнародної діяльності.

Це єдиний рейтинг, що повною мірою відображає унікальне поєднання всього спектру показників, з урахуванням передового досвіду в галузі мистецтва, гуманітарних і соціальних наук, якими нехтують інші рейтинги. І це єдиний світовий рейтинг, що залучає виключно досвідчених експертів-науковців, не користуючись послугами добровольців і, звичайно, представників самих університетів.

Повноваження означають відповідальність

Усі глобальні рейтинги університетів за своєю природою не є вичерпними, оскільки вони залишають від університетів, всіх їх різноманітних місій і сильних сторін лише певну сукупність балів.

Той, хто дуже старанно дотримується рейтингів, ризикує втратити безліч переваг і передового досвіду у вузьких предметних областях, не охоплених рейтингом, або в інших сферах діяльності університету, що не враховуються ніякими рейтингами.

Однією з найсильніших сторін глобальної вищої освіти є її надзвичайно багате розмаїття, яке ніколи не може бути враховано жодним світовим рейтингом, що оцінює всі навчальні заклади за єдиним набором критеріїв.

У зв'язку з цим нова заява консорціуму ректорів університетів Латинської Америки має отримати позитивний резонанс.

У Декларації, що погоджена на дводенній конференції в Національному автономному університеті Мексики під назвою "Латиноамериканські університети і міжнародні рейтинги: вплив, масштаби та обмеження" із занепокоєнням зазначається, що "значна частина представників влади та громадськості розглядає ці системи класифікації як вичерпний та об'єктивний показник якості".

Під час зустрічі, на якій зібралися ректори і старші управлінці з 65 університетів 14 країн Латинської Америки пролунав заклик до повноважних осіб і структур "уникати використання результатів рейтингів, як елементів оцінювання діяльності закладу, при розробці політики вищої освіти, визначенні розміру фінансування навчальних закладів, а також у реалізації стимулів і заохочень для установ і наукових кадрів".

Відповідально і прозоро складені рейтинги, безумовно мають корисне значення з точки зору оцінювання університетами своєї діяльності та планування своєї стратегії. Вони допомагають студенту зробити вибір місця навчання, так само як і викладачеві - вибір місця роботи.

Вони можуть допомогти урядам країн краще зрозуміти деякі сучасні проблеми масової вищої освіти в економіці знань, а також порівняти діяльність своїх кращих дослідницьких вузів з їх конкурентами за кордоном. Результати рейтингів також використовуються урядовими організаціями з метою вибору потенційних партнерів, а також для інвестування стипендіальних програм.

Тому ми закликаємо користувачів вивчати діяльність університетів глибше, ніж сукупність балів, що може приховувати передовий досвід у конкретних областях.

University World News
17.07.2012