Особливості отримання вищої освіти в Польщі

Для вступу до вищих навчальних закладів абітурієнту необхідно мати атестат про середню освіту. Правила прийому визначаються кожним вузом автономно

Особливості отримання вищої освіти в Польщі

Випускники університетів і коледжів Польщі можуть отримати такі ступені:

  • бакалавр (BA, licencjat) - надається після закінчення 3-3,5 років навчання в професійному або технічному коледжі;
  • бакалавр (BSc, InЕјynier) - надається після 3,5-4 років навчання в технічному, сільськогосподарському або економічному коледжі;
  • магістр (MA, MSc, magister) або ідентична ступінь: магістр мистецтв, магістр інженерної справи, магістр архітектури, лікар, зубний хірург, ветеринар, надається після 5-6 років навчання в університеті. Ступінь MSc можна отримати також після 2-2,5 років додаткового навчання на магістра, яке можуть здійснювати випускники коледжу.
  • доктор наук (PhD, doktor) - надається тим, хто здав іспит на ступінь доктора наук і успішно захистив дисертацію. Щоб почати навчання на отримання докторського ступеня, необхідно мати ступінь магістра або ідентичний ступінь.

Система вищої освіти в Польщі перебуває в Європейській зоні вищої освіти. Разом з 29 іншими країнами, Польща підписала Болонську Декларацію, метою якої є створення європейського простору вищої освіти. Актуальні реформи в системі вищої освіти в Польщі направлені на останні розробки Болонського процесу.

  • Вищі навчальні заклади Польщі використовують ECTS (Європейська кредитна Система). Ця системa кредитів широко розповсюджена в Європі. Вона впроваджена з метою полегшення процедуру порівняння рівня освіти студентів відповідно навчальним напрямкам.
  • Польські вищі навчальні заклади залучені до міжнародного обміну студентами. Такі програми як SOCRATES / Erasmus або двосторонні угоди між університетами, розвивають контакти польських та закордонних ВНЗ.

Гарантія Якості

Польський Державний Акредитаційний Комітет (Państwowa Komisja Akredytacyjna) працює в Польщі з січня 2002 року. Він здійснює перевірку та контроль якості стандартів освіти у вищих навчальних закладах Польщі.

Державний Акредитаційний Комітет розвиває тісне співробітництво з акредитаційними комітетами в інших країнах. Польська система забезпечення якості освіти відповідає стандартам і вимогам ENQA.

Оплата

Для польських громадян навчання в державних вищих навчальних закладах є безкоштовним. Всі іноземні студенти оплачують навчання (безкоштовно навчаються учасники програм обміну або ті, хто вступав до вузу на тих же умовах, що й поляки).

Навчальний рік

У більшості випадків навчальний рік складається з тридцяти тижнів навчального курсу. Кожного тижня студенти мають близько тридцяти годин занять. Навчальний рік поділений на два семестри: осінній та весняний. Осінній семестр розпочинається на початку жовтня і включає зимову екзаменаційну сесію. Весняний семестр проходить з середини лютого до середини червня, включаючи літню екзаменаційну сесію. Навчання проводиться у формі лекцій, семінарів, лабораторних робіт і дискусій.

Іспити

Для того, щоб успішно закінчити семестр, студентові необхідно отримати прохідні бали на всіх іспитах, які включають письмові або усні іспити з предметів даної програми. Кожен навчальний заклад визначає систему оцінювання самостійно.

Найпоширеніша система оцінювання має такий вигляд: відмінно (5); добре з плюсом (4,5); добре (4); задовільно з плюсом (3,5); задовільно (3); незадовільно (2).

Відповідно до Європейської Kредітной Cистема ECTS, повна кількість кредитів надається за кожний предмет, незалежно від оцінок, отриманих на іспиті.

Освіта.ua
16.05.2010