Навчання управлінню в Республіці Польща
PR

Краківська академія пропонує українським студентам одну з найбільш затребуваних програм

Навчання управлінню в Республіці Польща

Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського запрошує українських студентів на навчання в бакалавраті на одному з найпопулярніших сучасних освітніх напрямків - менеджмент. На другому курсі студенти зможуть обрати для себе наступну з чотирьох спеціальностей: економіка нерухомості, маркетинг, управління компанією або менеджмент у сфері безпеки.

Краківська академія ім. Анджея Фрича Моджевського - це найбільший недержавний вищий навчальний заклад на півдні Польщі (в Малопольському воєводстві) та другий в країні за кількістю студентів. У 2013 році Академія посіла перше місце в рейтингах Освітнього фонду «Perspektywy» і «Rzeczpospolitą» серед кращих приватних вишів магістерського рівня і друге місце в категорії «Престиж у роботодавців». Також вона має сертифікат «ВНЗ Лідерів 2013» за перемогу в загальнонаціональному польському конкурсі вищих навчальних закладів.

Програми Академії напряму «Менеджмент» дозволяють оволодіти знаннями з області організації й управління підприємствами та установами, громадськими та некомерційними організаціями. Зокрема, отримати знання про завдання керівника середньої ланки управління, інструменти маркетингу, види маркетингових стратегій, елементи ринкової економіки та шляхи розвитку підприємства.

Студенти зможуть набути навички аналізу й прийняття економічних рішень, збору та систематизації інформації в галузі менеджменту, маркетингу та фінансів, а також навички здійснення самостійного аналізу економічних явищ, застосовуючи статистичні та економетричні методи оцінювання. Також вони зможуть сформувати навички комунікації, специфічні для проведення ділових переговорів. Крім того, студенти отримають компетенції, які дозволять їм відкрити власний бізнес, в тому числі й завдяки предметам, що стосуються бухгалтерського обліку малих підприємств і підприємництва.

По закінченні навчання випускники будуть повністю підготовлені до поточного управління фінансами підприємств, розробки, впровадження та контролю операційних програм. Володітимуть знаннями про механізми розвитку підприємства і зможуть провести інтегрований аналіз компанії. До того ж, будуть володіти знаннями про принципи підтримки інноваційних процесів та управління якістю виробництва. Також вони будуть володіти навичками керування роботою персоналу, з урахуванням адаптації стилів менеджменту по відношенню до специфіки організації і співробітників.

Випускники зможуть знайти роботу на оперативних посадах, працювати аналітичними менеджерами середньої ланки управління в компаніях, на підприємствах, в агентствах і консалтингових фірмах, державних установах і некомерційних організаціях.

Успішно засвоєна програма І ступеня (бакалаврату) даного напрямку дозволяє продовжити навчання на II ступені (магістратурі).

Крім основної програми випускники опанують англійську мовою на рівні B2 згідно Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою Ради Європи.

Предмети, що вивчаються за напрямком «Менеджмент»:

 • інформатика в менеджменті,
 • маркетинг,
 • основи бухгалтерського обліку,
 • фінансова звітність,
 • менеджмент людських ресурсів,
 • фінанси підприємств,
 • управління проектами,
 • маркетингові дослідження,
 • інформаційні процеси в управлінні,
 • організаційні заощадження,
 • управління якістю.

Спеціальності напряму «Менеджмент» (за вибором студентів на II році навчання):

 • Економіка нерухомості - випускники зможуть придбати професію експерта з нерухомості, посередника з питань нерухомості та керуючого нерухомістю.
 • Маркетинг - спеціальність дозволяє працювати в маркетингових компаніях та агентствах, отримавши високий рівень знань в сфері маркетингу, інформаційних систем, збору, обробки та використання ринкових даних.
 • Управління компанією - навчання цієї спеціальності дає поглиблені знання в області управління підприємством на різних рівнях і сферах діяльності, а значить, дозволяє працевлаштуватися в будь-якому державному закладі і підприємстві, комерційному, виробничому і сервісному, на рівні нижчої та середньої ланки управління.
 • Менеджмент у сфері безпеки - випускники даної спеціальності мають глибокі теоретичні знання та практичні навички для управління в економічних і неекономічних організаціях на базовому рівні управління, володіють навичками прийняття менеджерських рішень, включаючи проблематику безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Мова навчання: польська.

Форма навчання: стаціонарна та нестаціонарна (заочна).

Вартість навчання: 2050 злотих/семестр.

Тривалість навчання: ліценціат - 6 семестрів, інженер - 7 семестрів.

Випускники отримують кваліфікаційний диплом і академічний ступінь «Licencjat» (BA, бакалавр) або «Inżynier» (BSc, бакалавр наук, інженер).

Освіта.ua
09.12.2014