Про сертифікаційні іспити з польської мови

Інформація про державні сертифікаційні іспити із рівня знання польської мови іноземцями

Про сертифікаційні іспити з польської мови

Державні сертифікаційні іспити з польської мови як іноземної (Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego) створені з метою визначення компетентності володіння польською мовою, незалежно від установ, що здійснювали навчання, програм навчання, використаних матеріалів і методів навчання. Знання польської мови, у свою чергу,передбачає здатність розуміти сучасну польську мову – її усну та письмову складові та ефективно використовувати їх в усній і письмовій мові.

Детальні умови, порядок проведення іспитів і видачі сертифікатів, а також стандарти вимог для кожного рівня складності визначаються постановою міністра національної освіти і спорту Польщі від 15.10.2003 р. Усі вони прописані згідно з останніми рекомендаціями Ради Європи зі стандартизації тестування знань іноземної мови.

У даний час сертифікаційні іспити проводяться на трьох рівнях: B1 (Intermediate), B2 (Upper-intermediate) і C2 (Proficient); також відповідно до рекомендацій європейської асоціації ALTE (Association for Language Testers in Europe) незабаром планується введення іспитів і на інших рівнях (A1 – Beginner, A2 – Pre-intermediate, і C1 – Advanced).

Із 2004 року курирує іспити Державна сертифікаційна комісія володіння польською мовою як іноземною, створена у 2003 році міністром освіти Польщі. Комісія встановлює строки сесії, визначає склад екзаменаційних комісій, готує матеріали, необхідні для проведення іспитів, контролює їх проведення і видає сертифікати, що підтверджують знання польської мови. В її склад входять представники найбільших польських академічних центрів викладання польської мови як іноземної – десять професорів і докторів наук з таких провідних університетів країни, як: Варшавський університет, Ягеллонський університет, університет імені Адама Міцкевича в Познані, Вроцлавський університет, Люблінський католицький університет та університет імені Марії Кюрі-Склодовської, Лодзинский університет і Сілезький університет у Катовіцах.

Іспити проводяться в польських і зарубіжних центрах підготовки в основному навесні, улітку й восени. На території Польщі екзаменаційні центри розташовані у Варшаві, Кракові, Познані, Вроцлаві, Катовіце, Любліні, Лодзі. За кордоном можна скласти іспити в таких містах, як: Нью-Йорк, Чикаго, Берлін, Братислава, Мінськ, Токіо, Пекін, Лілль, Дрезден, Київ, Мадрид, Париж, Афіни, Іркутськ, Потсдам і Сеул.

Важливо й те, що існують спеціальні модифікації сертифікаційних іспитів для осіб з обмеженими фізичними можливостями: слабозорих, слабочуючих, з порушенням рухових функцій верхніх і нижніх кінцівок, з порушеннями мови, із хронічними захворюваннями, тих, хто страждає дисграфією й дізорфографією.

Слід зазначити, що сертифікат, що видається після успішного складання іспиту, є єдиним державним документом, який підтверджує знання польської мови як іноземної.

Допуск до іспиту

До іспиту допускаються всі бажаючі іноземці та польські громадяни, котрі живуть за кордоном, незалежно від того, де, як і як довго вони до нього готувались. Єдине невелике обмеження – це вік. Щоби скласти іспит на рівні B1 і B2 абітурієнтам повинно виповнитись повних 16 років, а для іспиту на рівні C2 – 18 років. Звільняються від іспиту особи, які закінчили в Польщі магістратуру (ІІ ступінь вищої освіти) за спеціальністю «Польська філологія».

Оплата іспиту

За іспит на рівні B1 необхідно внести оплату в розмірі 60 євро, за В2 – 80 євро, а С2 – 100 євро (на вересень 2014 року). Оплата на території Польщі проводиться в національній валюті, тобто у злотих. Після повідомлення про успішно складений іспит (результат стає відомий приблизно через шість тижнів) необхідно оплатити і сам сертифікат у розмірі 20 євро, після чого видається оригінал документа. Особи, які не склали іспит, зможуть знову приступити до його складання не раніше ніж через рік.

Структура іспиту

Відповідно до стандартів іспит складається із двох частин – письмової та усної. Письмова (225 хвилин) підрозділяється на частину А – аудіювання (30 хвилин), частину В – правильність граматики (60 хвилин), частину С – розуміння написаного тексту (45 хвилин) і частину D – письмова мова (90 хвилин). Усна частина іспиту проводиться в той же день, що й письмова, або на наступний і складається із двох-трьох завдань. Наприклад, треба описати ситуацію, відбиту на фотографії, й висловити свою думку про те чи інше питання. Її тривалість становить близько 15-ти хвилин. Таким чином, п'ять різночасових частин дозволяють отримати в сумі 200 балів (по 40 балів кожна). Умовою складання іспиту є отримання позитивного результату (мінімум 60 %) у кожній з чотирьох частин письмового іспиту й частині усного іспиту.

Значення сертифіката

У даний час інтерес до іспиту і, відповідно, до отримання сертифіката зростає серед молоді та випускників шкіл різних країн, наприклад, Німеччини, Білорусі чи США, оскільки в деяких державах органи управління освітою визнають сертифікат знання польської мови як іноземної в якості документа, що дає право на отримання додаткових балів під час іспиту на атестат зрілості – іспиту, що підтверджує успішне закінчення школи та дає право на зарахування в університет.

Також сертифікат прагнуть отримати як іноземні студенти, які навчаються в Польщі, так і іноземні абітурієнти, які бажають вступити в польські університети. Наявність сертифіката звільняє їх від мовних підготовчих мовних курсів перед початком навчання. До того ж у залежності від типу запропонованих освітніх напрямів вищі навчальні заклади при вступі встановлюють різні вимоги до знання польської мови іноземними громадянами. Так, відповідно до постанови міністра науки та вищої освіти Польщі, рівень B1 є обов'язковим у разі художньої (музика, образотворче мистецтво) та спортивної спеціалізації, а рівень В2 обов'язковий для багатьох інших спеціальностей.

Польські роботодавці, зі свого боку, вимагають сертифікат про володіння польською мовою в якості іноземної від іноземців, які претендують на посади з активною комунікацією. Особливо це стосується сектора охорони здоров'я (наприклад, від іноземних громадян, які працевлаштовуються у польські лікарні, медичні центри та амбулаторії, потрібен сертифікат на рівні B1) і роботи на державній службі (потрібен сертифікат на рівні В2 згідно з Положенням про державну службу). Що стосується діяльності у сфері нерухомості, то перед видачею іноземцю ліцензії Міністерство інфраструктури Польщі обов'язково вимагатиме надання сертифіката, що підтверджує знання польської мови на рівні C2.

Сертифікат знадобиться також для засвідчення знання польської мови при клопотанні про польське громадянство (15 серпня 2012 року набув чинності відповідний закон про польське громадянство).

Освіта.ua
19.09.2014