Польща спрощує життя іноземним студентам

Новий закон про іноземців спростив студентам з-за кордону вступ, перебування та працевлаштування

Польща спрощує життя іноземним студентам

В останні десятиліття в усьому світі помітний акцент на інтернаціоналізації національних систем вищої освіти. Одним із проявів цієї тенденції є щорічне зростання кількості іноземних студентів. Так, якщо в середині 70-х років XX століття світовий контингент іноземних студентів становив близько 0,8 мільйона осіб, то у 2010 році він налічував 4,1 мільйона (2,3 % від усіх студентів у світі).

У глобальну конкуренцію за залучення іноземних студентів активно залучились і польські ВНЗ. За даними освітнього фонду «Perspektywy», у 2012/13 навчальному році в Польщі навчалися 29172 громадян інших держав (не рахуючи учасників програм обміну студентами, наприклад, таких як «Erasmus»), що загалом становить 1,74 %. Цей показник Польща має намір найближчим часом істотно підвищити.

Для цього вжито реорганізаційні зміни, покращено якість освітніх програм, проведені різні рекламні акції і, що важливо, випускники заохочувались до побудови професійної кар'єри в Польщі. Однак більш якісні й суттєві перетворення стали можливими тільки завдяки нещодавнім законодавчим змінам.

1 травня 2014 вступив в силу новий закон про іноземців, який передбачає цілий ряд нових можливостей в області прийому та легалізації перебування іноземних громадян.

Відкриття польських університетів для всього світу

В останні роки кількість місцевих студентів у Польщі помітно скоротилася. Сталося це як через демографічний спад, так і внаслідок виїзду багатьох з них за кордон. В якийсь момент очевидною стала потреба в поповненні їх кількості за рахунок іноземних студентів. Але, щоб їх зацікавити, необхідно було зробити польську національну вищу освіту більш конкурентоспроможною на світовому освітньому ринку.

Для цього в середині 2013 року польський уряд затвердив проект «Стратегії розвитку людського капіталу 2020», основною метою якого стало збільшення кількості іноземних студентів, які навчаються в Польщі (принаймні протягом одного академічного року) до 5 %, причому вже до кінця другого десятиліття XXI століття. При цьому іноземні студенти (і випускники) були оголошені особливо бажаними іммігрантами, ураховуючи їх освіту, знання польської мови й відносно легку інтеграцію в польське суспільство.

Активному залученню іноземної молоді стали служити зокрема більш гнучкі процедури прийому на навчання, розширення асортименту курсів, які викладаються іноземними мовами (найчастіше англійською) та адаптація навчальних програм до потреб іноземців. Університети все частіше стали брати участь у міжнародних програмах обміну студентами та викладачами. Також проводяться рекламні кампанії за кордоном, які мають підвищити знання про Польщу, умови навчання та працевлаштування.

Слід зазначити, що вищевказані заходи спрямовані в основному на залучення до Польщі студентів зі Східної Європи та Азії. У даний час громадяни колишнього СРСР становлять близько 40 % усіх іноземців у польських ВНЗ, серед них значно переважають студенти з України. Відносно небагато студентів з Азії (менше 7 %). Як показують існуючі дослідження інтеграції студентів-іноземців, студенти цих регіонів бачать у приїзді в Польщу шанс отримати щось краще, ніж те, що було їм доступно у своїй країні, у тому числі і з роботою.

Не менш важливо й те, що навчання в Польщі є свого роду «якорем» в Євросоюзі, що має на увазі отримання спочатку виду на проживання (що дає право подорожі по країнах Шенгенської зони), а потім і дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського Союзу. У цьому сенсі Польща часто служить відправною точкою для подальшого пересування іноземців по території ЄС.

Нові правила перебування

Так само, як і введення для іноземних студентів чергових пільг при вступі, важливі належні умови легального проживання, які мотивують продовжити освіту й подальше перебування в Польщі. Особливо це має значення для найчисленнішої та найзначущішої групи студентів – з України та Білорусі.

Раніше іноземні студенти часто відчували проблеми із продовженням права на проживання у країні на певний період часу. Відповідно до старих правил цей дозвіл видавався на строк навчання, але не більше ніж на один рік. Іноземний студент при цьому мусив подати заяву про продовження строку дії дозволу не пізніше ніж за 45 днів до закінчення дії візи або дозволу на тимчасове проживання. Якщо заява була подана в установлені строки, іноземець до моменту отримання нового дозволу отримував національну візу, яка дозволяла йому перебувати в Польщі, але не давала права подорожувати Шенгенською зоною.

Недотримання строків подачі заяви (викликане найчастіше пізнім проведенням іспитів) несло ризик неотримання в потрібний момент нового дозволу, що у свою чергу робило перебування іноземця незаконним, а значить він зобов'язаний був покинути територію Польщі й чекати рішення за кордоном. Якщо хтось наважувався залишитись у Польщі нелегально, його могли затримати й депортувати в рідну країну, а потім внести до списку небажаних осіб з тимчасовою забороною на повернення в Польщу. А це значить, що чинне законодавство в той час приводило до парадоксу: студенти, яким не вдалося здати екзаменаційну сесію до закінчення 45 днів, зобов'язані були чекати на рішення за кордоном і таким чином утрачали можливість повторної здачі іспитів «у другий строк».

Новий закон вирішив цю проблему. Згідно із правилами, що регламентуються цим законом, заяву про видачу дозволу на тимчасове проживання іноземець зможе подати у зручний для себе час під час легального перебування у країні. Крім того, законом скорочено час видачі дозволів на перебування в Польщі із 30 до 15-ти робочих днів.

Новий закон також передбачає продовження строку дії дозволу на тимчасове перебування у зв'язку з навчанням. Для іноземних студентів першого року цей дозвіл видаватиметься строком на 15 місяців, а для іноземних громадян, які проживають у країні менше 12-ти місяців (наприклад, на стипендію), дозвіл буде надано протягом усього строку навчального року і ще додатково на три місяці.

У свою чергу, студентам-іноземцям, які продовжують навчання на другому чи наступному курсі, буде наданий тимчасовий вид на проживання строком на два роки, а не як раніше – на рік. Продовження строку перебування дозволить їм краще організувати свій час і, наприклад, при необхідності включити в нього іспити «у другий строк» («w drugim terminie»).

Усе це повинно запобігти загрозі їх виключення зі списку студентів і, отже, анулюванню дозволу на проживання.

Більше можливостей для пошуку роботи

Головним в контексті залучення студентів з-за кордону й особливо для їх подальшого перебування в Польщі є, звісно, можливість знайти максимально комфортну роботу та отримати подальший професійний розвиток, що не було б можливим у рідній країні. Зайнятість у період навчання допомагає отримати професійний досвід, який неодмінно полегшить працевлаштування після отримання диплома. Саме даний фактор головним чином визначає рішення залишитись у країні. На додаток до цього іноземні випускники розпоряджаються соціальним (приналежністю до мережі мігрантів) і культурним капіталом (знання іноземних мов), що потенційно служить великою перевагою при пошуку роботи.

Тому для розширення кар'єрних перспектив іноземних студентів було так важливо знести існуючі бюрократичні бар'єри. Перший крок із цією метою зроблено ще у 2009 році, коли студентам очної форми навчання, котрі перебувають у Польщі на підставі дозволу на тимчасове проживання, і студентам польського походження (власникам «Карти поляка») було дозволено працювати без додаткового дозволу цілий рік (раніше це було можливо тільки протягом трьох місяців канікул).

Також новий закон про іноземців ввів більш гнучкі умови, що стосуються доступу до ринку праці для іноземних випускників польських ВНЗ. До цих пір, щоб мати можливість залишитись у Польщі після закінчення навчання, іноземці повинні були знайти роботу до закінчення строку дії дозволу на перебування. Тому, як показують результати досліджень, проведених автором, випускники, які не працювали під час навчання, у страху перед видворенням із країни вирішувались на легалізацію свого перебування, наприклад, шляхом укладання фіктивного шлюбу. З набранням чинності нового закону у травні 2014 року випускники можуть подати заяву про отримання дозволу на тимчасове проживання на строк один рік для пошуку роботи. Це дозволить уникнути настільки ризикованих кроків.

Рішення, треба сказати, досить ліберальне. У більшості країн ЄС випускники, які не працюють після закінчення строку дії виду на проживання, взагалі не мають права залишатися в країні (де отримали освіту) для того, щоб шукати собі нову роботу або з метою отримання виду на проживання на строк до шести місяців. Винятком служать Німеччина (18 місяців) і Канада (36 місяців). Що цікаво, у Великій Британії в рамках політики обмеження імміграції такі дозволи й зовсім були скасовані у 2012 році. Допускається лише можливість надання їх особам з науковим ступенем доктора наук.

Подальші покращення

Новий закон, безперечно, є кроком у вірному напрямку, тому що безпосередньо веде до лібералізації доступу до польської системі вищої освіти та ринку праці для молоді з-за кордону. Якщо його виконання буде супроводжуватись посиленням інформаційної кампанії, зміцненням міжнародного співробітництва та розширенням університетської системи стипендій для найбільш талановитих студентів, поріг польських університетів у найближчі кілька років з радістю переступить велика кількість іноземних студентів. І хоч не слід очікувати, що закордонні студенти повністю скомпенсують негативні демографічні тенденції, у деякій мірі вони їх пом'якшать і в той же час посприяють розвитку польської економіки (за даними Європейської міграційної мережі, ця категорія вже вкладає в польський бюджет більше 400 млн злотих за рік), що в цілому робить навчання іноземних студентів у польських ВНЗ взаємовигідним.

«Biuletyn Migracyjny», Marcin Gońda, Інститут соціології, Лодзіньський університет (UŁ)

«Biuletyn Migracyjny»
07.08.2014