Система отримання педагогічної освіти в Німеччині

На відміну від педагогів в Україні, учителі в Німеччині викладають кілька предметів, тому й готують їх трохи інакше

Система отримання педагогічної освіти в Німеччині

Тривалість і зміст навчання у Німеччині за спеціальністю "Педагогіка" залежить від того, в якій школі (початковій, середній або в гімназії) збирається працювати майбутній вчитель, а також від предметів, на яких він хоче спеціалізуватися.

Педагоги в німецьких школах, як правило, викладають кілька дисциплін, часом досить далеких одна від одної за змістом. Тому тут можна зустріти вчителя географії, фізкультури та німецької мови в одній особі.

Студенти педагогічних факультетів повинні вже на ранній стадії визначитися не тільки з вибором шкільної ланки, але і з профілюючими дисциплінами, які вони мають намір викладати.

Різні навчальні заклади пропонують різні комбінації предметів, за деякими з них - такими як образотворче мистецтво чи фізкультура - необхідно здавати вступні іспити.

Master of Education

Зміни в системі вищої освіти в рамках Болонського процесу не обійшли стороною і педагогічні факультети. До теперішнього часу педагогічні спеціальності в багатьох вузах Німеччини були переведені на нову систему "бакалавр-магістр".

Виняток складають навчальні заклади в Саарі і Саксонії-Ангальт, які відмовилися наслідувати приклад інших, а також земля Баден-Вюртемберг, влада якої хоча і погодилися на зміни, але поки відкладає їх втілення в життя.

Незважаючи на існуючі розбіжності у процесі підготовки майбутніх вчителів у федеральних землях, є спільні вимоги, відповідно до яких у майбутньому будуть готувати педагогів.

До них відноситься ступінчаста система навчання. Планується, що перші шість семестрів, після закінчення яких студент отримує ступінь "бакалавра наук" або "бакалавра мистецтв" (Bachelor of Arts / Science), будуть присвячені накопиченню фактичних знань за обраними профілюючими предметами, в той час як знання з методики викладання цих предметів будуть набуватися вже в магістратурі.

Це дає можливість студентам, які після перших років у вузі усвідомили, що робота вчителя - не їх дорога, відучившись в бакалавріаті, переорієнтуватися на іншу спеціальність.

Подальше дворічне навчання в магістратурі буде завершуватися отриманням ступеня "магістра освіти" (Master of Education) з присудженням 300 залікових одиниць - кредитних пунктів (Credit Points), яка замінить перший держіспит і зробить німецьку педагогічну освіту конкурентною в міжнародному масштабі.

Таким чином, передбачається, що за той же період часу - 8-10 семестрів - студенти отримають всі необхідні знання та навички для проходження переддипломної практики в школі, яка триває 18 місяців і завершуватися державним іспитом. На його результат впливають оцінки, отримані на заключних екзаменах з профілюючих предметів та характеристика викладачів після закінчення практики в школі.

Дипломну роботу, яку зараз ще пишуть студенти педагогічних факультетів в окремих землях, за новою системою планується скасувати. Скорочення тривалості практики на другому етапі навчання передбачається компенсувати більшим числом проміжних стажувань у школі під час навчання в бакалавріаті.

Початкова, середня школа та гімназія?

Програма навчання за фахом "Педагогіка" багато в чому залежить і від того, в школі якої ланки збирається викладати майбутній вчитель. У Німеччині розрізняють вчителів початкових шкіл), вчителів середніх шкіл - з 5-го по 10-й клас та вчителів старших класів гімназій і професійних шкіл - з 11-го по 13-й клас.

В одних федеральних землях для підготовки вчителів початкових класів існує окрема спеціальність, в інших - це поглиблена спеціалізація в рамках навчання викладачів середніх шкіл.

У той час як підготовка вчителів початкових класів та середніх шкіл може здійснюватися як в університетах, так і у вищих спеціальних навчальних закладах, викладачів для гімназій готують виключно університети. Навчання за цією спеціальністю триває в середньому на півтора роки довше, оскільки майбутні вчителі більш досконально вивчають профілюючі дисципліни, а також педагогіку і філософію.

Відмінності є і в методиці викладання, якій навчають майбутніх педагогів. Так, вчителів початкових шкіл учать викладати матеріал доступно і дохідливо, роблячи упор на спосіб подачі інформації, а не на зміст; викладачі середніх шкіл або гімназій повинні володіти фактичною інформацією і демонструвати глибокі знання предмета.

Автор: Юлія Сеткова

Deutsche welle
01.10.2010