Допуск до навчання в Німеччині та іспити з німецької мови

Для початку навчання, замість свідоцтва про завершення одного або двох років навчання у себе на батьківщині ви можете, за певних умов, скласти Іспит на встановлення знань в одному з підготовчих коледжів

Допуск до навчання в Німеччині та іспити з німецької мови

Успішне складання іспиту засвідчує те, що ви маєте необхідний рівень знань для навчання у Німеччині за певною спеціальністю.

Іспит складається з багатьох предметів, які важливі для вашого фаху. Якщо ви хочете вивчати, на приклад, медицину, у вас перевірятимуть знання з біології, хімії та фізики. Складовою частиною іспиту на встановлення знань є мовний тест, рівень складності якого орієнтується на вимоги для навчання у ВНЗ.

Підготовчі коледжі в Німеччині (Studienkolleg) при університетах та університетах прикладних наук пропонують різноманітні підготовчі курси для абітурієнтів за різними напрямками: технічні, природничі, медичні, суспільні, економічні, гуманітарні курси тощо. Кожен може підібрати собі курс в залежності від обраної спеціальності.

На цих курсах викладаються предмети, які будуть перевірятися на іспиті на встановлення знань. Пропонуються також інтенсивні курси. Передумовою для участі у підготовчих курсах є володіння німецькою мовою на рівні B1.

Навчання у підготовчому коледжі, як правило, безкоштовне, але необхідно сплачувати семестровий збір, так само, як і студентам університету, при якому існує коледж.

Сертифікат про достатній рівень володіння німецькою мовою

Робочою мовою в німецьких університетах є німецька мова, хоча іноземним студентам пропонується також багато англомовних програм. Окрім відповідної освіти абітурієнтам необхідно засвідчити достатній рівень володіння німецькою мовою, який відповідає вимогам конкретної програми.

Іноземним абітурієнтам рекомендується, по можливості, вивчити німецьку мову ще у себе на батьківщині. У більшості федеральних земель університети пропонують мовні курси, які в деяких випадках є безкоштовними, але все більше університетів починають вводити плату за них. Кількість місць на курсах обмежена. Існують також позауніверситетські курси, які готують до навчання. Ці курси є платними. Абітурієнти мають, як правило, скласти тест для підтвердження знання німецької мови. Початківцям наполегливо рекомендується відвідати підготовчий курс.

Для навчання в університеті або в університеті прикладних наук абітурієнти, які походять не з німецькомовних країн, не навчалися у підготовчому коледжі і не складали іспит на встановлення знань, мають скласти іспит TestDaF (Тест з німецької як іноземної) або DSH (Іспит з німецької мови для отримання іноземними абітурієнтами допуску до навчання у ВНЗ).

Абітурієнти звільняються від складання вище зазначених іспитів, якщо вони володіють:

  • німецьким мовним дипломом ІІ рівня (DSD II);
  • сертифікатами Гете-Інституту (ZOP, das Kleine / das Große Deutsche Sprachdiplom);
  • атестатом однієї з визнаних німецьких шкіл за кордоном.

Іспит "Німецька як іноземна" (TestDaF). Іспит TestDaF можна скласти у ліцензованих центрах як у Німеччині, так і у 80 країнах в усьому світі. В Україні центри існують у Києві, Одесі та Полтаві.

Іспит оцінюється по трибальній шкалі (TDN 3, 4 та 5). Той, хто отримує середній бал (TDN 4), буде допущений до навчання без обмежень.

Складання іспиту в Україні коштує 130 євро, іспит проводиться 5 разів на рік.

Іспит з німецької мови для отримання іноземними абітурієнтами допуску до навчання у ВНЗ (DSH). Як правило, DSH можна скласти лише у Німеччині. Можливість скласти цей іспит пропонують багато університетів, як правило, він проводиться за 3-4 тижні до початку семестру. Результати іспиту оцінюються по трибальній системі: DSH-1, DSH-2 та DSH-3. Той, хто хоче бути допущеним до навчання, має скласти цей іспит мінімум на DSH-2.

В деяких університетах цей іспит можна скласти безкоштовно, але його вартість може складати і до 150 євро. Дату складання іспиту кожен університет визначає самостійно.

Більшість університетів пропонують підготовчі курси для складання DSH. Ці курси є, як правило, платними, в різних університетах ціна може відрізнятися. Часто для участі в курсі необхідно мати певний рівень володіння мовою.

Освіта.ua
16.05.2010