Основні типи вищих навчальних закладів в Німеччині

Систему вищих навчальних закладів в Німеччині складають: університети, технічні університети, університети прикладних наук, творчі, спеціальні, недержавні та приватні вузи

Основні типи вищих навчальних закладів в Німеччині

Університети (Universitaeten, Uni)
Університети - не лише освітні установи, а й наукові центри, де проводяться фундаментальні та прикладні дослідження. Оскільки принцип «чистої науки» вимагає від студентів самостійної науково-дослідної діяльності, строки навчання в Німеччині в порівнянні з іншими країнами в середньому вище. Університети, як і раніше, є стовпом німецької вищої освіти.

Технічні університети (Technische Universitaeten, TU)
Спочатку тут вивчалися дійсно тільки технічні предмети, проте з плином часу, спектр дисциплін, що вивчаються розширився й може включати в себе гуманітарні спеціальності. Тим не менше, головний акцент, як і раніше робиться на природничо-наукових та інженерних предметах.

Університети прикладних наук (Fachhochschulen, FH)
Терміни навчання тут більш короткі, ніж у класичних університетах, швидше досягається професійна зрілість. Яскраво виражена практична орієнтація з обов'язковими стажуваннями за фахом. Навчальна програма допускає менше "вільностей", відсутні або зведені до мінімуму виключно теоретичні або загальнорозвиваючі предмети, менші терміни міжсеместрових канікул. Викладачі працюють зазвичай з невеликими групами студентів. Більше третини студентів в Німеччині обирають сьогодні саме цей тип вузів.

Творчі вузи (Musik-und Kunsthochschulen)
Вищі навчальні заклади, що готують майбутніх художників, дизайнерів, музикантів, працівників ЗМІ тощо, мають зазвичай власні критерії відбору абітурієнтів на основі творчих досягнень. Тут вивчаються тільки практичні дисципліни, тоді як теорія - історія музики або мистецтвознавство, наприклад - зазвичай у веденні університетів.

Спеціальні вузи
Поряд з педагогічними вузами сюди відносяться перш за все навчальні заклади з вузькою спеціалізацією - медичні, ветеринарні або, наприклад, кінематографічні.

Недержавні, приватні вузи (Private Hochschulen)
Поряд з церковними теологічними вузами сюди відносяться приватні вузи з державною акредитацією, сектор, який у Німеччині став розвиватися відносно недавно, зараз їх близько 50.

До особливостей приватних вузів відносяться плата за навчання - в даний час від 1.500 до 4.000 Євро за семестр, а також нерідко викладання англійською мовою, більш жорсткі критерії прийому абітурієнтів, максимально сконцентровані терміни навчання.

Освіта.ua
18.05.2010