Основні скорочення, що використовуються в Британській освіті

Читаючи про освіту в Великій Британії, ви напевно зустрінете наведені нижче скорочення

Основні скорочення, що використовуються в Британській освіті

ACCAC, Qualifications, Curriculum and Assessment Authority for Wales - Агентство з кваліфікацій, навчальних програмам та перевірки знань Уельсу;

AICE, Advanced International Certificate of Education - Міжнародне свідоцтво про освіту підвищеного рівня;

A-level, Advanced level - Іспит за програмою середньої школи другого рівня складності;

ARELS, Association of Recognised English Language Services - Асоціація акредитованих шкіл англійської мови;

AS-level, Advanced Supplementary level - Додаткові іспити за програмою середньої школи на підвищеному рівні;

BA, Bachelor of Arts - Бакалавр гуманітарних наук;

BAC, British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education - Британська рада з акредитації для приватних освітніх закладів післяшкільної та вищої освіти;

BALEAP, British Association of Lecturers in English for Academic Purposes - Британська асоціація викладачів англійської мови для академічних цілей;

BASELT, British Association of State English Language Teaching - Британська асоціація державних організацій з викладання англійської мови;

BEng, Bachelor of Engineering - Бакалавр технічних наук;

BS, Bachelor of Surgery - Бакалавр хірургії;

BSc, Bachelor of Science - Бакалавр природничих наук;

BTEC, Business and Technology Education Council - Рада з ділової та технічної освіти (тепер - підрозділ організації Edexcel);

CCEA, Northern Ireland Council for the Curriculum, Examinations and Assessment - Рада з навчальних програмам, іспитів та перевірки знань Північної Ірландії;

ChB, Bachelor of Surgery - Бакалавр хірургії;

CIFE, Council for Independent Further Education - Рада з питань приватної післяшкільної освіти;

COSHEP, The Committee of Scottish Higher Education Principals - Комітет ректорів вищих навчальних закладів Шотландії (колишня назва організації Universities Scotland);

CSFP, Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan - Рада Британської Співдружності зі стипендій і грантів;

CVCP, Committee of Vice Chancellors and Principals - Комітет ректорів та проректорів (колишня назва організації Universities UK);

DENI, Department of Education Northern Ireland - Міністерство освіти Північної Ірландії;

DfEE, див. DfES;

DfES, Department for Education and Skills - Міністерство освіти і професійної підготовки;

DfID, Department for International Development - Міністерство міжнародного розвитку;

Dip HE Nursing, Diploma of Higher Education in Nursing - Диплом про вищу освіту в області сестринської справи;

Dphil, Doctor of Philosophy - Доктор філософії;

EAP, English for Academic Purposes - Англійська мова для академічних цілей;

EAQUALS, European Association for Quality Language Services - Європейська асоціація з контролю якості лінгвістичної освіти;

ECS, Education Counselling Service - Консультативна служба з питань освіти;

EEA, European Economic Area - Європейська економічна зона;

EiBA, English in Britain Accreditation Scheme - Програма акредитації курсів англійської мови у Великій Британії;

EIS, Education Information Service - Інформаційна служба з питань освіти;

ELT, English Language Teaching / Training - Викладання / навчання англійської мови;

ESL, English as a Second Language - Англійська як друга мова;

ESP, English for Specific Purposes - Англійська мова для спеціальних цілей;

EU, European Union - Європейський Союз;

FD, Foundation degree - Базова ступінь;

FE, Further education - післяшкільного освіта;

GCE, General Certificate of Education - Свідоцтво про середню освіту;

GCSE, General Certificate of Secondary Education - Загальне свідоцтво про середню освіту;

GMAT, General Management Admission Test - Загальний тест для перевірки управлінських здібностей;

GNVQ, General National Vocational Qualification - Державне свідоцтво про професійну кваліфікацію;

GSVQ, General Scottish Vocational Qualification - Шотландське державне свідоцтво про професійну кваліфікацію;

GTC, General Teaching Council - Головна рада з викладання;

GTCS, General Teaching Council Scotland - Головна рада Шотландії з викладання;

GTTR, Graduate Teacher Training Registry - Комісія з реєстрації заяв дипломованих викладачів на програми послеуніверсітетскої освіти та курси підвищення кваліфікації;

HE, Higher education - Вища освіта;

HEFCE, Higher Education Funding Council for England - Рада з фінансування вищих навчальних закладів Англії;

HEFCW, Higher Education Funding Council for Wales - Рада з фінансування вищих навчальних закладів Уельсу;

HMIE, Her Majesty's Inspectorate of Education - Інспекція Її Величності в сфері освіти (Шотландія);

HND, Higher National Diploma - Державний диплом про вищу освіту;

IB, International Baccalaureate - Міжнародна ступінь бакалавра;

IELTS
, International English Language Testing System - Міжнародна система оцінки знань в області англійської мови;

IGCSE, International GCSE - Міжнародний атестат про закінчення середньої школи;

ISC, Independent Schools Council - Рада приватних шкіл;

ISCis, Independent Schools Council information service - Інформаційна служба Ради приватних шкіл;

LCCI, London Chamber of Commerce and Industry - Лондонська торгово-промислова палата;

LEA, Local Education Authority - Районний відділ освіти;

LLM, Master of Laws - Магістр юриспруденції;

LSC, Learning and Skills Council - Рада з освіти та професійного навчання;

LSDA, Learning and Skills Development Agency - Агентство з освіти і розвитку професійних навичок;

LTS, Learning and Teaching Scotland - Агентство з освіти та викладання Шотландії;

MA, Master of Arts - Магістр гуманітарних наук;

MB, Bachelor of Medicine - Бакалавр медичних наук;

MBA
, Master of Business Administration - Магістр ділового адміністрування;

Mchem, Master of Chemistry - Магістр хімічних наук (університетська освіта);

Mcomp, Master of Computer Science - Магістр комп'ютерних наук (університетська освіта);

Med, Master of Education - Магістр педагогіки;

Meng, Master of Engineering - Магістр інженерної справи (університетська освіта);

MmanSci, Master of Management Science - Магістр управління (університетська освіта);

Mmath, Master of Mathematics - Магістр математичних наук (університетська освіта);

MML, Master of Modern Languages - Магістр сучасних мов (університетська освіта);

MnatSci, Master of Natural Sciences - Магістр природничих наук (університетська освіта);

Mpharm, Master of Pharmacy - Магістр фармацевтики (університетська освіта);

Mphil, Master of Philosophy - Магістр філософії;

Mphys, Master of Physics - Магістр фізичних наук (університетська освіта);

Mres, Master of Research - Магістр в області дослідницької діяльності;

MSc, Master of Science - Магістр природничих наук;

Msci, Master of Science (університетська освіта);

MTCP, Master of Town and Country Planning - Магістр в галузі планування міського і сільського господарства;

NARIC, The National Academic Recognition Information Centre - Національний інформаційний центр офіційного визнання свідоцтв про освіту;

NHS, National Health Service - Державна служба охорони здоров'я;

NISS, National Information Services & Systems - Національні інформаційні служби та системи;

NQ, National Qualification - Державна кваліфікація (Шотландія);

NUS, National Union of Students - Національний студентський союз;

NVQ, National Vocational Qualification - Державне свідоцтво про професійно-технічну освіту;

ODA, Overseas Development Administration - Управління з розвитку відносин з зарубіжними країнами (колишній Департамент з розвитку міжнародного співробітництва, DfID);

OfSTED, Office for Standards in Education - Комітет зі стандартів у сфері освіти;

ORSAS, Overseas Research Students Awards Scheme - Програма з присудження грантів іноземним студентам, які займаються дослідницькою діяльністю;

PAM, Professions Allied to Medicine - Професії, суміжні з медициною;

PGCE, Postgraduate Certificate in Education - Свідоцтво про післяуніверситетську освіту;

PG Cert, Postgraduate certificate - Свідоцтво про післяуніверситетську освіту;

PG Dip, Postgraduate diploma - Диплом про послеуніверсітетском освіту;

PhD, Doctor of Philosophy - Доктор наук;

QAA, Quality Assurance Agency for Higher Education - Агентство з контролю якості вищої освіти;

QCA, Qualifications and Curriculum Authority - Агентство з кваліфікацій та навчальних програмам;

RAE, Research Assessment Exercise - Програма оцінки якості дослідницької роботи в навчальних закладах;

SCE, Scottish Certificate of Education - Шотландське свідоцтво про середню освіту;

SCIS, Scottish Council of Independent Schools - Рада приватних шкіл Шотландії;

SCQF, Scottish Credit and Qualifications Framework - Шотландська система взаємного визнання залікових одиниць і кваліфікацій;

SEED, Scottish Executive Education Department - Міністерство освіти Шотландії;

SEELLD, Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department - Міністерство додаткової та безперервної освіти Шотландії;

SEN, Special Educational Needs - Спеціальні потреби в освіті;

SHEFC, Scottish Higher Education Funding Council - Рада з фінансування вищих навчальних закладів Шотландії;

SQA, Scottish Qualifications Authority - Шотландське агентство з кваліфікацій;

SVQ, Scottish Vocational Qualification - Шотландський професійно-технічний атестат;

TEFL, Teaching English as a Foreign Language - Викладання англійської мови як іноземної;

TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages - Викладання англійської мови носіями інших мов;

TOEFL, Test of English as a Foreign Language - Тест на знання англійської мови як іноземної;

TQA, Teaching Quality Assessment - Оцінка якості викладання;

TTA, Teacher Training Agency - Центр професійної підготовки викладачів;

TWES, Training and Work Experience Scheme - Програма професійної підготовки та стажувань;

UCAS, Universities and Colleges Admissions Service - Комісія з прийому до університетів і коледжів;

UKCOSA
, The Council for International Education - Рада з міжнародної освіти.

Більше про навчання в Англії>>>

Освіта.ua
26.05.2010