Етапи університетської освіти у Великій Британії: бакалавр, магістр, доктор філософії

Вища освіта у Великобританії надається навчальними закладами трьох основних типів університетами; коледжами та вищими навчальними закладами; художніми та музичними коледжами

Етапи університетської освіти у Великій Британії: бакалавр, магістр, доктор філософії

Більшість університетів в освітній системі Великої Британії розділені на факультети, які, у свою чергу, можуть бути розділені на кафедри. Діяльність університетів регулює Міністерство освіти і кваліфікацій.

Неуніверситетські вищі навчальні заклади, включаючи технічні коледжі, коледжі післядипломної та вищої освіти, акредитовані незалежні коледжі, також надають різноманітні курси для отримання освіти.

Перший етап університетської освіти: Ступінь бакалавра

Цей етап триває три або чотири роки і веде до присвоєння ступеня бакалавра. У деяких університетах і коледжах вищої освіти дворічний курс веде до отримання Диплома вищої освіти (DipHE).

В інших навчальних закладах студенти повинні пройти базовий курс, перш ніж приступити до програми, що веде до отримання ступеня бакалавра.

Другий етап університетської освіти: Ступінь магістра

Звичайною вимогою для вступу до магістратури є ступінь бакалавра. Програма магістратури, як правило, займає один рік. Деякі магістерські курси об'єднані з базовими університетськими курсами і після чотирьох років навчання ведуть до отримання не базової, а післядипломної кваліфікації.

Після двох додаткових років навчання в англійському університеті та успішного захисту магістерської дисертації студенти можуть отримати ступінь магістра філософії (M. Phil). Основна різниця між звичайним ступенем магістра і магістром філософії полягає в тому, що останній ґрунтується, головним чином, на дослідницькій роботі, а перший - на лекційному курсі.

Третій етап університетської освіти: Доктор філософії / Вищий докторський ступінь

Після закінчення стандартного трирічного періоду навчання після отримання ступеня магістра кандидат захищає дисертацію для одержання ступеня доктора філософії (D. Phil. Або Ph.D.). Наступний етап веде до одержання вищого докторського ступеня, який присвоюється фахівцям в юриспруденції, гуманітарних дисциплінах, природничих науках, медицині, музиці і теології.

Освіта.ua
26.05.2010