Концептуальні засади освітньої системи Туреччини

Турецька освітня система включає в себе як дошкільну, так і вищу освіту. Право на освіту знаходиться під контролем держави

Концептуальні засади освітньої системи Туреччини

Головне завдання - виховання молоді на принципах демократичних цінностей.

У сьогоднішній Туреччині діють 22 тисячі навчальних закладів, в яких здобувають освіту близько 15 млн. учнів.

Дошкільна освіта - Дошкільна освіта є підготовчою сходинкою до всієї освітньої системи та її інтегральною частиною. Більшість дошкільних установ є приватними, хоча деякі мають зв'язок з державними початковими школами. Установи в основному сконцентровані у великих містах, відповідаючи потребам зростання кількості працюючих матерів.

Початкова та середня освіта - П'ятирічна початкова освіта є обов'язковою для дітей, які досягли 6 років. Більшість початкових шкіл мають свою уніформу.

Школярі, які не досягли встановленого стандарту знань в кінці року зобов'язані повторити курс навчального року, при існуючій системі дитина може залишатися в початковій школі до 14 річного віку. Але звичайно при успішному навчанні, початкова освіта закінчується по досягненню 11 річного віку, після чого видається диплом про закінчення початкової школи.

Середня освіта складається з двох ступенів, перша продовжується три роки, а друга шість років. Програма навчання в середніх школах мало чим відрізняється від програми освіти в США. Головною відмінністю вважається те, що самі вчителі, а не учні переходять з класу в клас під час навчального дня.

Незважаючи на деякі винятки, середні школи є державними і надають безкоштовну освіту. Випускники середніх шкіл можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах, здавши при цьому вступні іспити. Централізовані іспити контролюються вищою навчальною комісією і визначають кандидатів і вступників до університетів на різні факультети, враховуючи середній бал, екзаменаційну оцінку і здатність навчатися на тому чи іншому факультеті.

Вища освіта - до вищих навчальних закладів Туреччині можна віднести університети, інститути, консерваторії, школи вищої освіти і канікулярні школи вищої освіти.

Постдипломна освіта - Після отримання диплома бакалавра починається наступний етап навчання - спеціалізація та індивідуальна дослідницька робота, яка завершується присвоєнням ступеня магістра.

Перший рік, як правило, присвячений вивченню теоретичних дисциплін, другий - проведенню досліджень. Студенти, які мають ступінь бакалавра можуть отримати після одного року додаткової підготовки диплом про спеціалізацію в певній професійній області.

Наступний етап університетської освіти тривалістю не менше двох років після завершення навчання в магістратурі має на меті поглиблення спеціалізації. Результати наукових досліджень, виконаних у період цього етапу, оформляються у вигляді докторської дисертації і захищаються у спеціалізованій вченій раді. Захист завершується присудженням ступеня доктора філософії з зазначенням профілю підготовки.

Курси, семінари - існують програми, що не ведуть до отримання ступеня, вони головним чином спрямовані на практичні аспекти предмету вивчення - свого роду курси з підвищення кваліфікації. Після закінчення таких програм видаються сертифікати про проходження курсу.

Також великою популярністю користуються мовні курси. Перед вибором курсу необхідно чітко визначити мету, яку ви ставите перед собою: вивчення розмовної мови, підготовка до здачі іспитів, ділове спілкування, підготовка до вступу в університет, працевлаштування або знайомство з культурою країни.

Молодіжні, волонтерські програми - Internship - це програма стажувань у західних фірмах, що включає, як правило, обов'язковий мовний блок для вдосконалення знання англійської (або мови країни) і власне проходження практики в організації відповідно до обраного напряму. Іноді перед початком "роботи" студентам читають лекції за фахом.

Як правило, Internship - стажування неоплачувані. Існують, звичайно, програми стажувань (не плутати з некваліфікованої роботою за кордоном типу продажу сувенірів, прибирання кімнат або врожаю), коли виконувана робота фінансово стимулюється, але це, швидше виключення.

І все ж основна мета програми Internship - практика за фахом в успішно працюючій установі або підприємстві відповідно до наявних знань, здібностей, побажань. Ця освітня програма стажування, необхідна для успішного завершення інституту або кар'єрного зльоту.

Освіта.ua
23.06.2010