Інвестиції в освіту – раціональний вибір людини
PR

Фундація CEASC організовує навчання та стажування талановитих студентів і викладачів за кордоном

Інвестиції в освіту – раціональний вибір людини

Якість підготовки фахівця залежить від багатьох чинників – мотивації студента під час навчання, відповідальної позиції викладачів, узгодженості навчальної програми з реальними поточними та майбутніми потребами ринку праці.

Відсутність навіть одного з цих чинників може призвести, і на практиці часто призводить, до проблем у випускників із подальшим працевлаштуванням. Нерідкою є ситуація, коли молоді люди одразу після університету поповнюють армію безробітних, або розпочинають професійну кар'єру з позицій, де не застосовують отримані за спеціальністю знання.

Роботодавці нарікають на те, що випускники вишів на тлі кадрового голоду компаній цілковито відірвані від реалій і нездатні виконувати професійні обов'язки одразу після працевлаштування.

У приватних бесідах управлінці і власники компаній риторично запитують: «Чому я маю сплачувати податки, які ідуть на нібито безкоштовну освіту і при цьому організовувати для випускника кількарічні «курси післядипломної освіти» на базі власної компанії, відволікаючи дорогоцінний ресурс і несучи збитки через некомпетентність молодого фахівця»?

Звісно, ця проблема комплексна і потребує широкого обговорення за участі усіх сторін процесу, з формуванням подальшої програми заходів з підвищення якості професійної освіти. І розпочнуть цей процес ті студенти і викладачі, які вже сьогодні усвідомлюють ризики збереження освітньої системи у незмінному вигляді як для країни в цілому, так і для їхнього професійного майбутнього зокрема. Такі люди вже шукають шляхи подолання кричущих протиріч. Нехай поки що ці зусилля розрізнені, але реформи, як правило, починають ініціативні люди або високомотивовані невеликі колективи, і лише потім їхні ідеї і зусилля захоплюють загал, об'єднуються в систему і втілюються масово.

Розуміючи ці закономірності, колектив фундації CEASC протягом багатьох років організує навчання для ініціативних студентів та викладачів за кордоном, створюючи можливості для всебічного обміну досвідом з зарубіжними колегами. Оскільки іноді не варто «винаходити велосипед», особливо у випадку, коли частина проблем – типові і рішення для їх подолання знайдені іншими професійними спільнотами.

Цієї осені фундацією заплановані кілька проектів зі стажування учасників українського освітнього процесу за кордоном. Перший з них - студентська навчально-виробнича практика «Трансфер інновацій або Вихід на сучасний ринок праці ЄС».

Протягом тижневого стажування студенти відвідають провідні університети Польщі, підприємства та інституції, які успішно працюють в європейському економічному просторі та отримають Сертифікат – свідоцтво про проходження зарубіжної навчально-ознайомчої практики. Результатом стане раціональна оцінка рівня власної професійної підготовки та знання мов з огляду на можливість працевлаштування в компанії, яка діє згідно з європейськими нормами.

Це важливо для тих майбутніх випускників, котрі розуміють, що економічна інтеграція України з ЄС потребуватиме фахівців відповідного рівня підготовки. Як показує практика, внаслідок подібних стажувань студенти або складають ґрунтовну програму з самоосвіти, або приймають рішення про навчання на магістратурі в одному з європейських університетів. Для викладачів в рамках цього проекту передбачена програма «10+» - формат, у якому викладач українського вишу може зібрати групу з десятьох та більше студентів і отримати право взяти участь у поїздці безкоштовно.

Другий проект, логічно пов'язаний з першим - англомовна магістратура у сфері бізнес-освіти для студентів другого та третього років навчання INTERNATIONAL BUSINESS. Переваги участі у цьому проекті: європейський диплом, можливість стажування в польських та міжнародних корпораціях, можливість проходження практики в країнах ЄС за програмою ERASMUS, обов’язкова пропозиція працевлаштування для випускників напрямку International Business по завершенню навчання.

Слід зазначити, що при більшості польських університетів діють академічні бізнес-інкубатори, які комплексно допомагають студентам в організації власного бізнесу ще під час навчання. Тому результатом стажування може стати не лише гарантоване працевлаштування, але і власна компанія, зареєстрована в одній з країн ЄС. Ця пропозиція сформована з урахуванням інтересів тих студентів, які вже мають проектні ідеї, але поки що не знають, як оформити їх в проект і звідки залучити ресурс для реалізації.

І, нарешті, третій проект - дводенне закордонне стажування для викладачів українських ВНЗ «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи відповідно до положень європейських кваліфікаційних рамок».

Цей формат з обміну досвідом корисний тим викладачам і науковцям, які мають амбіції виходу на міжнародний рівень у професійній діяльності: публікації статей в міжнародних спеціалізованих виданнях, отримання пропозицій про співпрацю від європейських університетів, у тому числі в якості запрошених професорів, отримання фінансової підтримки наукової та дослідницької діяльності зі спеціальних фондів ЄС, забезпечення доступу у якості дослідників до висококласних європейських дослідницьких інфраструктур (включаючи е-інфраструктури).

Деякі читачі можуть поставити під сумнів необхідність навчання за кордоном під час кризи, оскільки такі стажування – частина довготермінового планування, яке утруднене в умовах нестабільності. Проте саме в умовах кризи інвестиції в освіту і формування мережі професійних зв'язків за межами повсякденного спілкування і практик – золота акція, яка може забезпечити людині додаткові точки опори у будь-якій ситуації.

Освіта.ua
09.09.2014